Kolejny nowatorski projekt komercjalizacji w CTT – sole  nimesulidu – niesteroidowego leku przeciwzapalnego.

Prace rozwojowe w ramach projektu komercjalizacji “Sole nimesulidu – niesteroidowego leku przeciwzapalnego –  badania rynkowe oraz otrzymywanie w skali półtechnicznej”, prowadzone przez dr hab. Artura Sikorskiego, prof. UG oraz mgr inż. Małgorzatę Rybczyńską z Wydziału Chemii, z dofinansowaniem ze środków Inkubator Innowacyjności 4.0

Naukowcy z Katedry Chemii Fizycznej prowadzą prace rozwojowe w celu komercjalizacji wynalazku soli nimesulidu, obejmujące rozszerzenie ochrony patentowej (patent europejski); wykonanie analiz rynkowych dla badanych substancji – projektowanie badań klinicznych oraz przeskalowanie i optymalizacja procesu syntezy związków na skalę półtechniczną, opracowanie procedur syntez na skalę przemysłową.

Nimesulid jest lekiem zaliczanym do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), dostępnym w aptekach na receptę. Posiada właściwości przeciwgorączkowe, przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. Lek jest stosowany doustnie w formie granulatu, tabletki lub w postaci żelu.  Nimesulid wykazuje dużo silniejsze działanie, niż paracetamol oraz ibuprofen. Rezultatem prac zespołu są nowe formy stałe nimesulidu w postaci krystalicznej. Zbadano ich właściwości fizykochemiczne oraz wyznaczono struktury kryształów otrzymanych związków. Związki te charakteryzują się lepszymi właściwościami fizykochemicznymi w porównaniu do czystego nimesulidu.

Otrzymane kryształy soli mają przewagę nad dostępnymi komercyjnie farmaceutykami zawierającymi nimesulid, gdyż dobrze rozpuszczają się w wodzie. Jest to o tyle istotne, że sama substancja czynna – nimesulid jest związkiem chemicznym trudno rozpuszczalnym w wodzie. Poprawa tej właściwości fizycznej leku może mieć ogromne znaczenie dla producentów wyrobów farmaceutycznych – zwiększona rozpuszczalność leku powoduje zwiększenie biodostępności substancji leczniczej. Polepszona dostępność biologiczna leku poprawia znacząco wiele czynników ekonomicznych – producent wyrobu medycznego zużywa mniej surowca potrzebnego do otrzymania terapeutycznej dawki leku. Często poprawa biodostępności leku powoduje również zwiększenie stabilności danej substancji. Poprawa tej cechy może wpłynąć także na zmniejszenie strat finansowych producenta – redukować koszty związane z przechowywaniem leku. Dodatkowo, połączenie dwóch substancji czynnych może powodować synergizm interakcji leków i potęgować działanie jednej lub drugiej substancji. Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo, że badane związki oprócz właściwości przeciwzapalnych mogą wykazywać inne działanie m.in. przeciwnowotworowe, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, czy w chorobach neurodegradacyjnych, co sugerują wyniki badań prowadzone dla czystego nimesulidu.

W wyniku zakończenia prac powstało zgłoszenie patentowe wynalazków do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, któremu nadano numer P.439870. Otrzymane wyniki badań spotkały się z zainteresowaniem jednej z firm z branży farmaceutycznej.

2023-05-05T07:31:52+00:00