Jedno okienko dla biznesu, czyli wspólny punkt kontaktu gdańskich uczelni dla przedsiębiorców

Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny, tworzące Uczelnie Fahrenheita, uruchamiają wspólny punkt obsługi biznesu. W ten sposób gdańskie uczelnie chcą ułatwić inicjowanie współpracy z ośrodkami badawczo-wdrożeniowymi.

Nowa usługa ma zoptymalizować ścieżkę współpracy i proces wypracowywania rozwiązań dla wyzwań badawczo-rozwojowych firm. Przedsiębiorcy uzyskają kompleksowe wsparcie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, obejmujące m.in. dostęp do szerokiej, różnorodnej oferty usług badawczych i nowoczesnej infrastruktury trzech uczelni oraz możliwość tworzenia interdyscyplinarnych zespołów projektowych.

Wspólny punkt kontaktu dla biznesu ma umożliwić szybsze odpowiadanie na adresowane potrzeby, jednocześnie pozwalając na pełniejsze wykorzystanie potencjału trzech uczelni – mówi prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – To także efekt dalszych prac w kierunku federacji i przykład osiągania synergii, której wartość rośnie z roku na rok odkąd Uczelnie Fahrenheita rozpoczęły działalność.

To jedno z działań realizowanych przez zespół ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym i wdrożenia usługi „jedno okno kontaktowe FarU”, prowadzony przez Katarzynę Gronowską – dyrektor CTT UG, Damiana Kuźniewskiego, dyrektora CTT PG oraz dr Katarzynę Waligórę-Borek – p.o. dyrektora CTT GUMed. Zespół został powołany w ramach projektu „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”, a dokładnie zadania pt. „Przygotowanie Uczelni Fahrenheita do utworzenia federacji”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Inicjatywa została ogłoszona podczas 17. edycji konferencji Infoshare w Gdańsku. Konferencja Infoshare to największe wydarzenie technologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Prezentacje, panele dyskusyjne oraz warsztaty, które poruszają tematykę sztucznej inteligencji, przetwarzania danych, blockchainu, Internetu rzeczy, marketingu cyfrowego czy bezpieczeństwa cyfrowego – odbywały się aż na dziewięciu scenach.

Uczelnie Fahrenheita zaprezentowały m.in. prototypy i aplikacje technologiczne, które powstały w ramach projektów realizowanych we współpracy z zespołami z uczelni, w tym m.in. urządzenie do oczyszczania powietrza wykorzystujące fotokatalizę w celu usuwania koronawirusów (wieloletnia współpraca Katedry Technologii Środowiska z Wydziału Chemii UG pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Adriany Zaleskiej-Medynskiej), nieinwazyjne urządzenie do wykrywania bakterii E. coli w celu zapobiegania urosepsie oraz „Kryształowa Kula” pozwalająca na rejestrację obrazu rozkładu dawki promieniowania jonizującego w trzech wymiarach, do potencjalnego zastosowania w radioterapii raka oraz w ochronie radiologicznej. Pokazane zostaną także możliwości w zakresie prototypowania oraz konstruowania rozwiązań sprzętowych do badań w obszarze optoelektroniki, spektroskopii, obrazowania oraz pomiarów fizycznych na użytek przemysłu (Laboratorium Charakteryzacji Materiałów Luminescencyjnych i Nanomateriałów pod kierownictwem dr hab. Sebastiana Mahlika, prof. UG z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG).

 

2023-05-26T09:49:28+00:00