Realizowane prace przedwdrożeniowe2017-11-11T19:16:14+00:00

Realizowane prace przedwrożeniowe

Prof. dr hab. Adam Lesner oraz dr Natalia Gruba z Wydziału Chemii UG pracują nad bezinwazyjnym i szybkim testem diagnostycznym do wykrywania chorób nowotworowych nabłonka układu moczowego. Proponowana metoda jest alternatywą dla obecnie stosowanych w praktyce –  bioanalitycznej metody identyfikacji komórek nowotworowych w próbce moczu, obrazowania przy użyciu metod ultrasonograficznych (USG) jak i wziernikowania. Dodatkowym atutem metody jest to, że jest ona bezinwazyjna dla pacjenta – aby wykryć chorobę – pobierana jest jedynie próbka moczu.

Do tej pory metoda została przetestowana na grupie 85 osób (60 chorych i 25 zdrowych) – jej skuteczność oceniono na 100% – stąd decyzja, aby rozszerzyć grupę kontrolną i przeprowadzić dodatkowe testy.

Realizacja programu Inkubator Innowacyjności+ umożliwia wsparcie finansowe i realizację prac przedwdrożeniowych w projekcie, w tym m.in.: przeprowadzenie dodatkowych testów laboratoryjnych, w których udział weźmie blisko 1000 osób – dzięki współpracy prof. Adama Lesnera z Wydziału Chemii UG z dr n. med. Lechem Stachurskim, który jest  ordynatorem Oddziału Urologicznego Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni będą realizowane prace nad metodą diagnostyki silnie związaną z poprawą jakości życia i leczeniem chorób cywilizacyjnych.

W dniach 19-10.10.2017 roku projekt został zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji branżowej – Bioinnovation 2017.

Zespół z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego G w składzie: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, dr Aleksanedra Hać, dr Sylwia Barańska, mgr Karolina Pierzynowska, opracował zastosowanie medyczne substancji roślinnej do wytwarzania leku hamującego chorobę Huntingtona.  Dotychczasowe wyniki badań wykazały, że substancja naturalnie występująca w roślinach obniża poziom zmutowanej formy huntingtyny w hodowlach komórek ludzkich, co hamuje rozwój choroby.
Jak dotąd nie odnaleziono skutecznego leku na chorobę Huntingtona, a obecne leczenie skupia się tylko na łagodzeniu objawów takich jak, nadmierna ruchliwość, zaburzenia osobowości i depresji.

W świetle przedstawionych wyników stwierdzono, że substancja stanowi potencjalny lek w chorobie Huntingtona poprzez obniżenie wielkości i ilości agregatów stanowiących główne źródło neurodegeneracji HD. W związku z brakiem wyrobów konkurencyjnych w terapii choroby Huntingtona powyższe rozwiązanie ma wysoki potencjał komercyjny. W ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+ przez Centrum Transferu Technologii UG, zostanie rozszerzona ochrona wynalazku na skalę międzynarodową, co zwiększa szansę  na pozyskanie zagranicznych inwestorów oraz daje możliwość międzynarodowej promocji wynalazku. Dodatkowo, w ramach projektu II+ zostaną wykonane profesjonalne analizy potrzeb rynku w zakresie komercyjnego wykorzystania wynalazku.

Działanie urządzenia opiera się na pomiarze dynamicznych kątów kontaktu na granicy badana powierzchnia ciała stałego/otaczająca ciecz. Urządzenie pracuje całkowicie automatycznie  sterując położeniem czujnika a parametry są obliczane poprzez przenośny komputer. Unikalną cechą urządzenia jest to, że jako jedyne umożliwia dokonanie pomiaru zanurzonego ciała stałego w fazie ciekłej (nie tylko wodnej) w stanie zastanym  bez jakiejkolwiek procedury ingerencji w badaną próbkę (przenoszenie, wyjmowanie, osuszanie). Urządzenie może znaleźć zastosowanie m.in. w placówkach medycznych zajmujących się protetyką dentystyczną (tworzenie i podnoszenie jakości nowych materiałów ortodontycznych jamy ustnej); w zespołach badających stan warstw antykorozyjnych (np. malowanych powierzchni); w laboratoriach morskich czy limnologicznych a także wielu innych.

Urządzenie może znaleźć zastosowanie m.in. w placówkach medycznych zajmujących się protetyką dentystyczną (tworzenie i podnoszenie jakości nowych materiałów ortodontycznych jamy ustnej); w zespołach badających stan warstw antykorozyjnych (np. malowanych powierzchni); w laboratoriach morskich czy limnologicznych a także wielu innych. Urządzenie należy zoptymalizować pod względem konstrukcji mechanicznej i zastosowanych elementów optyczno-elektronicznych a także należy sprawdzić uniwersalny charakter urządzenia możliwy do zastosowania w różnych warunkach w tym w wodach naturalnych.Dofinansowanie w ramach II+ zakłada m.in.: zakup odczynników i dodatkowe badania nad rozwojem urządzenia.

Obecnie na świecie żyje 170 milionów ludzi zakażonych wirusem HCV. Intensywne badania prowadzone w ostatnich latach pozwoliły na dokładniejsze poznanie biologii wirusa HCV i w efekcie doprowadziły do odkrycia nowych leków działających bezpośrednio na cząsteczki wirusowe (ang. direct acting antivirals – DAAs), które osiągają skuteczność powyżej 90%. Jednak ze względu na wysoki koszt leczenia oraz niską wykrywalność zakażenia HCV tylko niewielki odsetek zakażonych poddawanych jest terapii. Z tego powodu opracowanie skutecznej i powszechnie dostępnej szczepionki chroniącej przed zakażeniem jest ważnym celem aktualnych badań nad HCV.

Głównym powodem braku komercyjnie dostępnej szczepionki skierowanej przeciwko wirusowi HCV jest wysoka zmienność wirusa, która umożliwia mu skuteczną ucieczkę przed układem immunologicznym zakażonego organizmu.

W Uniwersytecie Gdańskim prowadzone są prace nad szczepionką, która oparta jest na cząsteczkach  mających potencjał do wzbudzenia odpowiedzi przeciwciał zdolnych do wiązania substancji  pochodzącej z różnych genotypów wirusa HCV. Ponadto cząsteczki, na których oparta jest szczepionka mają zdolność do wzbudzania odpowiedzi skierowanej nie tylko przeciwko wirusowi HCV, ale także przeciwko wirusowi HBV, tak więc mogłoby być wykorzystane jako szczepionka biwalentna, chroniąca przed zakażeniem zarówno wirusem HBV jak i HCV.

Dofinansowanie z II+ obejmuje m.in. rozszerzenie ochrony wynalazku na skalę międzynarodową oraz zakup niezbędnych odczynników do dalszych badań nad szczepionką.

W dniach 19-10.10.2017 roku projekt został zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji branżowej – Bioinnovation 2017.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych bioprocesu produkcji rekombinantowego enzymu butyrylocholinoesterazy ssaczej.

Wydajna bioprodukcja butyrylocholinoesterazy ssaczej z dopracowanych klonów pozwoli na wielokrotne obniżenie kosztów produkcji i tym samym na posiadanie atrakcyjnej oferty rynkowej.

Potencjalne zastosowanie rynkowe butyrylocholinoesterazy i acetylocholinoesterazy:

  • Niszczenie trucizn obecnych w organizmach, przez co stanowić może antidotum na wiele związków chemicznych i leków takich jak: alkaloidy roślinne, pestycydy OP, BST, (m.in. sarin, soman, czynnik VX), jady zwierząt, pilokarpina, kokaina.
  • Konstrukcja biosensorów na bazie butyrylocholinoesterazy do wykrywania m.in. BST i pestycydów OP.

Opracowanie leków nowej generacji przeciw chorobom neurodegeneracyjnym.

Głównym problemem dotyczącym patogenów przenoszonych przez kleszcze jest zjawisko koinfekcji, czyli infekcji wieloma patogenami jednocześnie. Niejednokrotnie dowiedziono, iż borelioza jako jednostka chorobowa coraz częściej występuje wraz z innymi koinfekcjami odkleszczowymi. Wskutek ugryzienia przez kleszcza, pacjenci poza różnymi gatunkami bakterii z rodzaju Borrelia, mogą zostać zainfekowani patogenami z rodzaju Babesia, Bartonella, Rickettsia, Mycoplasma, czy też takimi gatunkami jak np. Anaplasma phagocytophilum albo Coxiella burnetii.

W obliczu takiego problemu, niezwykle istotne jest odpowiednie zdiagnozowanie wszystkich przeniesionych przez kleszcza patogenów i wymaga to zastosowania czułego, ale przede wszystkim specyficznego narzędzia diagnostycznego, które pozwoli jednoznacznie zidentyfikować poszczególne grupy patogenów. Specyficzność zestawu testowego jest tu nie lada wyzwaniem ze względu na fakt, iż niektóre grupy patogenów odkleszczowych są ze sobą blisko spokrewnione, poza tym nie można wykluczyć, iż organizm pacjenta nie jest zainfekowany innymi, nieprzenoszonymi przez kleszcze ale blisko spokrewnionymi patogennymi mikroorganizmami.

Dr Bożena Nejman-Faleńczyk wraz z prof. drem hab. Grzegorzem Węgrzynem i dr Sylwią Bloch z Wydziału Bologii UG opracowali podstawy kompleksowej metody umożliwiającej wykrywanie wszystkich wymienionych powyżej grup patogenów. Metoda została zgłoszona do ochrony patentowej (zgłoszenie nr P.419159) i polega na zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych zestawów nowatorskich sond typu Looped UVEx Probe oraz odpowiednio dobranych do nich starterów.

Działanie, czułość i specyficzność opracowanej metody zostały potwierdzone i przeanalizowane na materiale genetycznym wyizolowanym ze szczepów referencyjnych pozyskanych z dostępnych na rynku kolekcji szczepów i próbek DNA.

Skontaktuj się z nami

  • +48 58 523 33 74 lub +48 58 523 33 75

  • biuro@ctt.ug.edu.pl

  • Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

  • Budynek Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
    ul. Jana Bażyńskiego 1a, pok. 320 – 322
    80-309 Gdańsk

Newsletter

Bądź na bieżąco z naszą działalnością. Zapisz się do naszego newslettera.