Zamówienia publiczne2017-12-01T14:28:54+00:00

Zamówienia Publiczne

901, 2019

Zmiana treści zapytania nr ZO/14/2019/CTT z dnia 03 stycznia 2018 r.

Zmiana treści postępowania nr ZO/14/2019/CTT z dnia 03 stycznia 2019 r. Zamawiający informuje, iż wprowadza zmianę w treści Zapytania Ofertowego nr ZO/14/2018/CTT w zakresie opisu cz. 3.  W związku z powyższym cz. 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Przetworniki fotoelektryczne zamieniające [...]

301, 2019

Zapytanie Ofertowe nr ZO/14/2019/CTT z dnia 03 stycznia 2018 r.

Postępowanie nr ZO/14/2019/CTT z dnia 03 stycznia 2019 r. W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy [...]

2012, 2018

Zapytanie ofertowe nr ZO/13/2018/CTT z dnia 12.12.2018 r. – ogłoszenie wyboru wykonawcy

Ogłoszenie wyboru wykonawcy W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i  komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i [...]

1212, 2018

Zapytanie Ofertowe nr ZO/13/2018/CTT z dnia 12.12.2018 r.

Postępowanie nr ZO/13/2018/CTT z dnia 12 grudnia 2018 r. W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy [...]

312, 2018

Zapytanie ofertowe nr ZO/11/2018/CTT z dnia 23.11.2018 r. – ogłoszenie wyboru wykonawcy

Ogłoszenie wyboru wykonawcy W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i  komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i [...]

Dane Kontaktowe

  • +48 58 523 33 74 lub +48 58 523 33 75

  • Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

  • Budynek Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
    ul. Jana Bażyńskiego 1a, pok. 320 – 322
    80-309 Gdańsk