AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Nagroda Inteligentnego Rozwoju w kategorii: Innowacyjne technologie przyszłości dla projektu realizowanego na Wydziale Chemii UG


Nagroda Inteligentnego Rozwoju w kategorii: Innowacyjne technologie przyszłości dla projektu realizowanego na Wydziale Chemii UG

Konsorcjum naukowe, w którego składzie jest Uniwersytet Gdański zostało laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 pod Patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak. Nagroda została przyznana w kategorii „Innowacyjne technologie przyszłości” za realizację projektu „Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej”. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego w składzie konsorcjum jest dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. nadzw. z Wydziału Chemii.

Celem projektu jest opracowanie i wytworzenie materiału wykazującego aktywność biologiczną, pełniącego rolę materiału wypełniającego ubytek kostny i stanowiącego matrycę dla komórek, a jednocześnie wspomagającego regenerację uszkodzonej tkanki. Użycie takiego biomateriału w znaczący sposób przyspieszy proces leczenia i wyeliminuje szereg powikłań pooperacyjnych. Wartość rynku biomateriałów szacuje się na około 42 miliardy dolarów rocznej sprzedaży z tendencją wzrostową około 15-18% rocznie. Szybki wzrost w tym sektorze jest związany z jego pozytywnym wpływem na jakość i długość życia ludzkiego. Istotne znaczenie mają tu biomateriały dla medycyny regeneracyjnej m.in. do odbudowy kości, które podlegają ciągłemu doskonaleniu, zwłaszcza w kierunku polepszenia ich integracji z tkankami organizmu i zdolności do regeneracji tkanek.

Liderem konsorcjum naukowego jest Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Partnerami projektu, oprócz Uniwersytetu Gdańskiego są Politechnika Wrocławska, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej oraz firma SensDx S.A. Projekt został dofinansowany w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych NCBiR „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.

Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego w składzie konsorcjum jest dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. nadzw. z Wydziału Chemii.

Prace projektowe będzie realizował interdyscyplinarny zespół badawczy łączący wiedzę i doświadczenie w zakresie:
• projektowania i badania biomateriałów ceramicznych i kompozytowych, opracowania i wdrażania technologii bioceramiki i bioszkła, (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych);
• fizycznej i chemicznej modyfikacji polimerów, a także syntezy ze szczególnym uwzględnieniem polimerów biodegradowalnych i bioresorbowalnych (Politechnika Wrocławska);
• projektowania, syntezy i badania strukturalnych peptydów aktywnych biologicznie i szkieletowych, opracowywania metod syntezy peptydów i metod analitycznych, syntezy i modyfikacji peptydów i ich analogów (Uniwersytet Gdański);
• biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, metod analitycznych, pracy z liniami komórkowymi oraz badaniami cytotoksyczności i proliferacji (Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej);
• komercjalizacji, certyfikacji i wdrażania produktów medycznych (SensDx Sp. z o.o.).

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest rozdawana od 2016 roku a laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają organizacje i osoby, które w swojej działalności wykazują się ukierunkowaniem na przyszłość. Wszystkie projekty, inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez laureatów charakteryzują się innowacyjnością i są najlepszymi przykładami zrównoważonego i inteligentnego rozwoju. Inicjatorem i Organizatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju.