AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Targi BioFIT 2019 w Marsylii

Targi BioFIT 2019 w Marsylii

W dniach 10-11 grudnia 2019 roku Zespół Centrum Transferu Technologii UG wziął udział w 8 edycji Targów BioFIT 2019 w Marsylii. BioFIT może pochwalić się jedną z najwyższych frekwencji przedstawicieli środowiska akademickiego, centrów transferu technologii oraz instytucji badawczych. To miejsce, gdzie zaczyna się współpraca między środowiskiem naukowym a przemysłem, reprezentowanym przez duże firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne i diagnostyczne. Konferencja jest cenionym miejscem spotkań na arenie międzynarodowej, platformą do budowania partnerstwa oraz rynkiem dla inwestycji w dziedzinie nauk przyrodniczych w Europie m.in. z zakresu transferu technologii i pozyskiwania innowacji na wczesnym etapie rozwoju, pochodzących z publicznych instytucji badawczych, akademickich firm typu spin-off, a także powstających firm biotechnologicznych.

Organizatorami tegorocznej edycji wydarzenia byli: Eurasanté, the Nutrition Health Longevity (NHL) Cluster, BioValley France, Eurobiomed. Wśród sponsorów znalazły się natomiast takie firmy, jak: Pfizer, Sanofi, Genefit, MSD, Almirall, Bayer, Boehringer Ingelheim, Evotec, Ipsen, Novo Nordisk, Roche, LFB, Advent France Biotechnology , Alzprotect, Innate Pharma, Ontoforce.

W evencie uczestniczyło ponad 1 300 delegatów z ponad 35 krajów z całego świata, reprezentujących duże firmy, średnie przedsiębiorstwa, firmy typu start-up, jak również organizacje zajmujące się transferem technologii, pracowników naukowych i inwestorów. W wydarzeniu wzięło udział 900 organizacji i ponad 120 wystawców. Dzięki uczestnictwu podmiotów o interdyscyplinarnym charakterze, BioFIT generuje szanse na doskonałe możliwości współpracy. Rangę i wartość całego wydarzenia podsumowuje liczba ponad 13 000 umówionych spotkań biznesowych, dzięki nowoczesnej platformie partneringowej „Partnering ONE”.

Dodatkowo, podczas targów odbyło się 16 paneli eksperckich i wystąpiło 70 specjalistów ze środowisk akademickich, biznesowych i biotechnologicznych, którzy dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą, oraz zgłębiali najnowsze trendy i zagadnienia w wybranych 4 obszarach tematycznych: „Best practises in academia-industry R&D collaborations”, “Nurturing and licensing early-stage assets”, „From pre-seed to Series A: Accessing early-stage investment”, “Animal health highlights”.

Konferencji towarzyszyły również 4 dodatkowe dedykowane wydarzenia pn. „R&D Dating for Animal Health and Innovation”, „Translational Neuroscience Day”, „PIXR – Patient Innovation Xperience by Roche”, „European Project Imode”.

Zaprezentowano także ponad 50 innowacyjnych projektów w trakcie tzw. „Pitch Sessions”.  Spośród najlepszych projektów jury wyłoniło laureatów w 4 kategoriach: „the most Innovative Start-up”, „the most Promising Technology”, „the most Innovative Offer”, „the most Innovative Animal Health project”.

Marsylia, gdzie odbyła się tegoroczna edycja wydarzenia, uznawana jest za jeden z najlepszych innowacyjnych europejskich centrów branży biotechnologicznej. Wśród nielicznych przedstawicieli z Polski, CTT UG brało aktywny udział w targach, jako jeden z dwóch centrów transferu technologii reprezentujący nasz kraj. Zespół CTT UG podczas 2 intensywnych dni wydarzenia odbył ponad 30 spotkań z przedstawicielami otoczenia biznesowego, promując innowacyjne technologie opracowywane przez naukowców UG. Promowane były również m.in. wynalazki wyróżnione w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0. Nawiązane liczne kontakty są krokiem w kierunku budowania nowych długofalowych relacji biznesowych na arenie międzynarodowej.

Zespół CTT UG

Data dodania: 16.12.2019 r.