AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zmiany Regulaminu Centrum Transferu Technologii UG oraz Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego


Zmiany Regulaminu Centrum Transferu Technologii UG oraz Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego

Uprzejmie informujemy, że z dniem 28 listopada 2019 roku weszły w życie 2 nowe regulaminy uchwalone przez Senat UG:

1/ Uchwała nr 157/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji:

Uchwała nr 157/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego

Załączniki:

2/ Uchwała nr 156/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji:

Uchwała nr 156/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego

Załączniki:

Zespół CTT UG

Data dodania: 29.11.2019 r.