AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Pani Weronika Babińska wyróżniona w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu “Student-Wynalazca”

Pani Weronika Babińska wyróżniona w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu “Student-Wynalazca”

Politechnika Świętokrzyska po raz kolejny wyróżniła młodych wynalazców w X jubileuszowej edycji Konkursu „Student-Wynalazca”. Do tegorocznej edycji konkursowej wpłynęły aż 144 rezultaty prac badawczo-rozwojowych z 26 uczelni. Rozwiązania proponowane są przez zespoły, do których oprócz nauczycieli akademickich czy przedsiębiorców, należą także studenci i doktoranci. Sam konkurs ma sprzyjać tworzeniu kultury innowacyjności na polskich uczelniach.

Nagrodę specjalną Prezes Urzędu Patentowego RP otrzymała pani Weronika Babińska, doktorantka z Uniwersytetu Gdańskiego za rozwiązanie „Sposób otrzymywania preparatu do stymulacji wzrostu roślin, preparat otrzymany tym sposobem oraz zastosowanie preparatu do stymulacji wzrostu roślin, w szczególności tych istotnych gospodarczo”. Współtwórcami wynalazku, z którymi pracuje pani Weronika Babińska są dr Agata Motyka-Pomagruk, dr Anna Dzimitrowicz, dr inż. Wojciech Śledż, prof. dr hab. inż. Paweł Pohl, dr hab. inż. Piotr Jamróz, mgr. Dominika Terefinko, prof. dr hab. Ewa Łojkowska. Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP P.430866.

Konkurs wspiera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Miasta Kielce, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Patronat medialny objęło Radio Kielce, TVP3-Kielce oraz Echo Dnia.

Organizacja X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca oraz promocja na forum krajowym i zagranicznym zgłoszonych rozwiązań – zadanie finansowane w ramach umowy 798/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zespół CTT UG

Data dodania: 10.02.2020 r.