AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Badaczka z UG, doceniona w ramach konkursu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, opracowuje szczepionkę przeciwko niebezpiecznym patogenom wirusowym

Badaczka z UG, doceniona w ramach konkursu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, opracowuje szczepionkę przeciwko niebezpiecznym patogenom wirusowym

Przełomowa praca badawcza dr hab. Eweliny Król, adiunkta w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych Instytutu Biotechnologii Uniwersystetu Gdańskiego, została doceniona w konkursie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Praca badawcza dr hab. Eweliny Król dotyczy poszukiwania innowacyjnych związków antywirusowych oraz szczepionek nowej generacji przeciwko m.in. wirusowi Zika.

Celem programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, który prowadzony jest od 2001 rokuk, jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk. Do 2019 roku w Polsce wyróżniono 99 naukowczyń. Wyboru dokonuje każdego roku Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Roczne stypendia przyznawane 6 kobietom nauki wynoszą: 20 000 zł dla stypendystki na poziomie studiów magisterskich, 30 000 zł w przypadku stypendiów doktoranckich i 35 000 zł w przypadku stypendiów habilitacyjnych.

Wirusy zagrażające ludziom nieustannie ewoluują i oprócz obecnie panującej epidemii koronawirusa, ludziom zagrażało wiele innych szczepów zbierających swoje śmiertelne żniwo. Na wiele z nich do tej pory nie opracowano lekarstwa ani szczepionki, pomimo olbrzymiego rozwoju medycyny. Rozwój nowych technologii, a także wzrost mobilności społeczeństwa na całym świecie sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się nowych niebezpiecznych patogenów (szczególnie patogenom wirusowym z rodziny Flaviviridae), o czym każdego roku informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Nowe epidemie wywołane przez nowe patogeny sprawiają, że niezwykle istotne jest zarówno opracowywanie szybkiej strategii produkcji szczepionek, jak i leków antywirusowych. Konieczne są także stałe inwestycje w innowacyjne badania, ratujące ludzkie życie i zdrowie. Z tego względu przełomowa praca dr hab. Eweliny Król została doceniona i nagrodzona w ubiegłorocznej edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Badania nad wirusami prowadzone przez dr hab. Ewelinę Król były już wielokrotnie nagradzane i wyróżniane. Przedmiotem jej naukowych zainteresowań są m.in. wirus zapalenia wątroby typu C (czynnik etiologiczny najczęstszych i niebezpiecznych chorób wątroby), wirus kleszczowego zapalenia mózgu (czynnik powodujący ciężką chorobę neurologiczną) i wirus Zika. Wirus Zika jest w szczególności niebezpieczny dla kobiet w ciąży, ponieważ prowadzi do ciężkich wad rozwojowych mózgu i innych wad wrodzonych (u płodów i nowo narodzonych dzieci zazwyczaj w postaci małogłowia). Do niedawna wirus powodował w większości bezobjawową infekcję, lecz w ostatnich latach liczba epidemii wywołana przez niego znacząco wzrosła. Zika przenoszony jest drogą płciową oraz przez komary. Do tej pory jego obecność potwierdzono w w 84 państwach i rejonach świata. Ze względu na wyjazdy turystyczne do regionów geograficznych powszechnego występowania komarów przenoszących związki wirusowe istnieje zagrożenie wystąpienia przypadków zakażeń także w krajach Unii Europejskiej.

Film o badaniach dr hab. Eweliny Król: https://www.facebook.com/watch/?v=2865597010144805

Więcej o technologii dr hab. Eweliny Król można znaleźć w Bazie Ofert CTT UG:
Antygeny białkowe przeciwko wirusowi Zika

Zespół CTT UG

Data dodania: 29.04.2020 r.