AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

IV Forum Inteligentnego Rozwoju – badaczki UG laureatkami Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości”

IV Forum Inteligentnego Rozwoju – badaczki UG laureatkami Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości”

Pod hasłem Gramy o przyszłość – wejdź do gry 28-29 listopada odbyło się w Uniejowie IV Forum Inteligentnego Rozwoju. W wydarzeniu wzięło udział ok. 400 osób – wybitnych naukowców, przedsiębiorców oraz samorządowców. Uniwersytet Gdański reprezentowały trzy jednostki, Wydział Oceanografii i Geografii w składzie: Pani prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, Pani dr Justyna Kobos oraz Pani mgr Katarzyna Sutryk, Wydział Biologii – Pani dr hab. Anna Aksmann oraz Wydział Chemii – Pani dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. kwestie dotyczące najnowszych technologii, sztucznej inteligencji, odpowiedzialnego zarządzania funduszami unijnymi, ochrony własności intelektualnej, budowania współpracy biznesu z obszarem nauki,  automatyzacji  badań podstawowych, ich promocji i związanych z nią problemami, a także największych inwestycji w branży kolejowej.

Na uroczystej Gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju zostały wręczone statuetki podmiotom, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, dając podstawę do zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. W tym roku nagrodę przyznawano w dziewięciu kategoriach: naukowiec przyszłości, innowacyjne technologie przyszłości, samorząd przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi, samorządowiec przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi, instytut przyszłości, dyrektor instytutu przyszłości, innowacje w edukacji, prezes wizjoner oraz rodzima uznana marka.

W kategorii naukowiec przyszłości laureatkami zostały:

Pani prof. dr hab. Hanna Mazur -Marzec, Pani dr hab. Anna Aksmann oraz Pani dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna.

Dodatkowo, również w tym roku po raz pierwszy zostały wręczone wyróżnienia honorowe oraz nagrody główne w wybranych kategoriach.

Nagrodę główną w kategorii naukowiec przyszłości otrzymała Pani dr Agnieszka Gajewicz -Skrętna za realizację projektu pt. „Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego”.

Wydarzeniu towarzyszyły także liczne atrakcje, min.  prezentacja samochodów Elimen Racing – w tym rewolucyjnego, elektrycznego pojazdu rajdowego do Rallycrossu, wyprodukowanego przez polską firmę ELIMEN, która wprowadza na świecie nową dyscyplinę, jaką jest  elektro-rallycross czy pokaz mody uniformów medycznych marki Medora.

Udział pracowników naukowych Wydziału Oceanografii i Geografii w IV Forum Inteligentnego Rozwoju był współfinansowany z dotacji statutowej CTT UG oraz Projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 PO IR 2014-2020. 

Wszystkim laureatkom serdecznie gratulujemy!

Zespół CTT UG

Data dodania: 02.12.2019 r.