AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Udział CTT UG w VIII edycji Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferów Technologii w Warszawie


Udział CTT UG w VIII edycji Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferów Technologii w Warszawie

Zespół Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego wziął udział w Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) oraz Porozumienia Spółek Celowych. Ósma już odsłona tego wydarzenia organizowana była w tym roku w dniach 13-15.11.2019 r. przez Centra Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej. Wśród uczestniczących gości i zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, a także przedstawiciele otoczenia akademickiego i gospodarczego. Wydarzenie odbyło się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, gdzie podczas zaplanowanych wielu interesujących wystąpień, omawiane były aktualne wyzwania oraz dobre praktyki z zakresu skutecznej komercjalizacji wyników badań i zarządzania prawami własności intelektualnej.

Delegaci, wśród których znaleźli się m.in. dr Andrzej Kurkiewicz z MNiSW, Katarzyna Kaczkowska z MIiR i Jadwiga Emilewicz z MPiT poruszyli m.in. takie tematy jak wpływ, jaki działalność Centrów Transferu Technologii w Polsce wywiera na naukę, a także planowane inicjatywy, programy i projekty mające wesprzeć proces komercjalizacji innowacji i wyników badań z nauki do gospodarki.

Oprócz paneli z udziałem ekspertów, uczestnicy Konferencji mogli wziąć udział w Mistrzostwach „Gorączki Biznesu”, gdzie wcielając się w rolę naukowca, wprowadzali na rynek swój produkt i przeprowadzali go przez wszystkie etapy gotowości technologicznej wynalazku. Podczas gry uczestnicy napotykali wyzwania charakterystyczne dla badań podstawowych, następnie badań przemysłowych i wreszcie prac rozwojowych, jakimi są m.in techniczna jakość produktu, potencjał zespołu, potrzeby klientów czy uwarunkowania prawne.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń wśród uczestników i pogłębiania relacji między reprezentantami Centrów Transferu Technologii i spółek celowych.

Istotnym aspektem eventu było również podsumowanie działań i planów PACTT oraz programu Inkubator Innowacyjności + i Inkubator Innowacyjności 2.0.

Zespół CTT UG

Data dodania: 18.11.2019 r.