AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Pani prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, Kierownik projektu pn. “Ocena właściwości farmakokinetycznych związków cytotoksycznych z cyjanobakterii w wybranych testach in vitro ADME” (Inkubator Innowacyjności 2.0) laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju


Pani prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, Kierownik projektu pn.
“Ocena właściwości farmakokinetycznych związków cytotoksycznych z cyjanobakterii w wybranych testach in vitro ADME (Inkubator Innowacyjności 2.0)”
laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

W związku z nominacją Pani prof. dr hab. Hanny  Mazur – Marzec do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Naukowiec Przyszłości” z dnia 7 sierpnia 2019 r. mamy ogromną przyjemność poinformować, że decyzją kapituły konkursowej Pani Profesor w dniu 6 listopada 2019 r. uzyskała ten prestiżowy tytuł za realizację następujących projektów:

  • Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie – od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2L) – interdyscyplinarny projekt realizowany we współpracy z Katedrą Biologii Molekularnej i Katedrą Chemii Biomedycznej;
  • Oligopeptydy produkowane przez cyjanobakterie – od ekologii do biotechnologii;
  • Małocząsteczkowe metabolity cyjanobakterii Morza Bałtyckiego jako potencjalne inhibitory funkcji mikroRNA;

Wykorzystanie ogromnej różnorodności metabolitów organizmów morskich w leczeniu chorób infekcyjnych i nowotworowych jest nadzieją dla współczesnej medycyny, zmagającej się ze zjawiskiem wielolekooporności.

Organizatorem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, merytorycznie wspierane przez Śląskie Centrum Etyki Biznesu
i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem nagrody jest wyłonienie, docenienie i promowanie podmiotów, realizujących innowacyjne projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych.

Dodatkowo, laureat nagrody wchodzi w posiadanie praw do używania logotypu Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju (z zachowaniem oznaczenia roku,
w którym tytuł został przyznany) do swoich celów promocyjnych i marketingowych, tj. we własnych publikacjach, na materiałach promocyjnych, banerach, siedzibach, itd.

To prestiżowe wyróżnienie dla Pani Profesor Hanny Mazur – Marzec jest dla CTT UG tym bardziej istotne z uwagi na realizację właśnie z naszą jednostką kolejnego etapu badań związanych z peptydami produkowanymi przez cyjanobakterie w ramach projektu pn. Ocena właściwości farmakokinetycznych związków cytotoksycznych wyizolowanych z cyjanobakterii w wybranych testach in vitro ADME – finansowanego ze środków programu Inkubator Innowacyjności 2.0.  

Wręczenie nagród odbędzie się w dn. 28-29 listopada 2019 r. podczas 4. edycji Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie – jedynym geotermalnym uzdrowisku w Polsce. Wśród wyróżnionych badaczek znalazła się również Pani dr hab., prof. UG Anna Aksmann z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Wydziału Biologii UG nagrodzona za realizację projektów pn. Rola ELIPs (early light induced proteins w aklimatyzacji komórek Chlamydomonas do antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska wodnego oraz Synchroniczne kultury Chlamydomonas reinhardtii jako narzędzie w badaniach toksyczności antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska.

Zespół CTT UG

Data dodania: 15.11.2019 r.