AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych dla 5 zespołów badawczych w ramach projektu “Inkubator Innowacyjności 2.0”

Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych dla 5 zespołów badawczych
w ramach projektu “Inkubator Innowacyjności 2.0”

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POIR 2014-2020) z inicjatywy Konsorcjum w składzie:

Politechnika Gdańska (lider), Excento Sp. z o.o., Uniwersytet Gdański oraz Gdański Uniwersytet Medyczny

odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego, którego zadaniem jest zatwierdzanie decyzji dotyczących wsparcia prac przedwdrożeniowych oraz monitorowanie i ewaluacja działań realizowanych w ramach projektu.

Podczas posiedzeń, które odbyły się odpowiednio w dniu 2 lipca, 9 września oraz 25 października poddano ocenie wnioski o dofinansowanie badań przedwdrożeniowych, złożone w ogłoszonym przez CTT UG Konkursie w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0.

Komitet w składzie:

 • Krzysztof Malicki – Przewodniczący Komitetu, Przedstawiciel Konsorcjum
 • Radosław Białas  – Członek Komitetu, Reprezentant Venture Capital
 • Artur Kupczunas –  Członek Komitetu, Reprezentant Venture Capital

przeanalizował i zatwierdził decyzje, dotyczące zgłoszonych wniosków, w rezultacie czego przyznano dofinansowanie dla pięciu zespołów prowadzących następujące badania przedwdrożeniowe na Uniwersytecie Gdańskim:

 1. Zwiększenie potencjału wdrożeniowego przyjaznego środowisku biopreparatu kontrolującego liczebność szkodników upraw leśnych brudnicę nieparkę, Kierownik Projektu Pan prof. dr hab. Bogusław Szewczyk;
 2. Ocena właściwości farmakokinetycznych związków cytotoksycznych z cyjanobakterii w wybranych testach in vitro ADME, Pani prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec;
 3. Sposób przygotowania materiału roślinnego oraz sposób wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz bakterii z rodzaju Dickeya spp, Kierownik Projektu Pani prof. dr hab. Ewa Łojkowska;
 4. Analiza metaboliczna mikro-konsorcjum pięciu szczepów bakteryjnych o zweryfikowanym eksperymentalnie potencjale biologicznej ochronie roślin z wykorzystaniem innowacyjnej techniki BIOLOG EcoPlates i GEN III, Kierownik Projektu Pan dr hab., prof. UG Robert Czajkowski;
 5. Nowoczesna szczepionka na paramyksowirozę gołębi, Kierownik Projektu Pan dr Łukasz Rąbalski.

Z budżetu projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 finansowane mogą być m.in.:

 • materiały i surowce (np. odczynniki, materiały do prowadzenia badań);
 • zewnętrzne usługi badawcze z przeznaczeniem na podniesienie gotowości technologicznej wyników badań lub dostosowanie wynalazków do potrzeb zainteresowanych nabywców (np. przeprowadzenie procesu certyfikacji, wykonanie dodatkowych testów, badania na zwierzętach laboratoryjnych);
 • drobne wyposażenie laboratoryjne, licencje na oprogramowanie;
 • zgłoszenia patentowe w procedurze krajowej i międzynarodowej (EPO, PCT);
 • delegacje mające na celu nawiązanie współpracy z otoczeniem gospodarczym, promocję wyników badań, negocjacje cenowe, wymianę doświadczeń;
 • akcje promocyjne wyników badań na targach branżowych, w mediach, udział w specjalistycznych konferencjach.

Centrum Transferu Technologii jako jednostka koordynująca realizację projektu ze strony UG liczy, że realizacja projektu podniesie stopień gotowości technologicznej wynalazków o szczególnie wysokim potencjale komercyjnym, umożliwi opracowanie nowych produktów na bazie wynalazków stworzonych przez zespoły naukowe z Uniwersytetu Gdańskiego i tym samym wzmocni współpracę między środowiskiem naukowym Uczelni i otoczeniem gospodarczym.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zespół CTT UG

Data dodania: 12.11.2019 r.