AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

7 edycja Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH

7 edycja Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH

W dniach 23-25 września 2019 roku Zespół CTT UG wziął udział w 7 edycji Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO w Krakowie, którego organizatorami byli m.in. Komitet Biotechnologii PAN, Polska Federacja Biotechnologii oraz Targi w Krakowie. Program naukowy Kongresu skupiał się na dwóch obszarach biotechnologii: medycynie spersonalizowanej i agrobiotechnologii, czyli tzw.: „Red Biotechnology” i „Green Biotechnology”. Podczas paneli dyskusyjnych eksperci starali się odpowiedzieć na kluczowe pytania, m.in. kto potrzebuje nowoczesnej biotechnologii i dlaczego? Czy bez niej możliwe jest prowadzenie nowoczesnego rolnictwa lub spersonalizowanej medycyny?

W tegorocznych spotkaniach wzięli udział naukowcy z całego świata, m.in.: Hiszpanii, Holandii, Japonii, Niemiec, USA, a zorganizowane sesje naukowe były doskonałą okazją do wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami naukowymi i przedstawicielami firm, działających w branży biotechnologicznej. Dzięki zaangażowaniu CTT, brokerom towarzyszyli naukowcy z UG, laureaci zorganizowanego wcześniej konkursu „W drodze na Eurobiotech”, którzy zaprezentowali wyniki swoich badań naukowych:

 • dr Joanna Żebrowska (Wydział Chemii) prezentowała podczas sesji plakatowej abstrakt:
  “Amplification-expression technology for construction of concatemeric DNA and proteins for novel biomaterials, biomedical and industrial applications”;
 • dr Katarzyna Grzyb (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed) prezentowała podczas sesji plakatowej abstrakt:
  Chimeric Hepatitis B/Hepatitis C virus like particles as a potential bivalent vaccine against viral hepatitis”;
 • dr Maria Dzierżyńska (Wydział Chemii) prezentowała podczas sesji plakatowej abstrakt:
  “Peptide hybrid scaffolds with proregenerative properties”;
 • mgr Karolina Pierzynowska (Wydział Biologii) prezentowała podczas sesji plakatowej abstrakt:
  “Correction of bahavioral deficits and reduction of inflammation under the influence of genistein in R6/1 mice: comprehensive research on a new therapeutic approach in Huntington disease”;
 • dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed) prezentował podczas wykładu abstrakt:
  “Innovative mixture of beneficial microorganisms, developed to protect potato tubers against soft rot in storage” – współautorami pracy są dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG, dr Dorota Krzyżanowska, dr Joanna Siwińska, dr Marta Krychowiak-Maśnicka, mgr Tomasz Maciąg;
 • abstrakt dr Łukasza Rąbalskiego (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed):
  “Polish isolate of baculovirus LdMNPV-BNP activate cover infection increasing speed of kill of susceptible forest pest” zaprezentował członek zespołu badawczego mgr Maciej Kosiński.

Wśród naukowców UG, którzy również uczestniczyli w Kongresie był prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, dr Ewelina Król, mgr Gabriela Brzuska, dr Wojciech Śledź, dr Agata Motyka-Pomagruk oraz mgr Weronika Babińska, która prezentowała podczas wykładu swój abstrakt.

Podczas Kongresu odbył się konkurs „Best Poster Award” dla młodych naukowców.
Pierwsze miejsce zdobyła mgr Karolina Pierzynowska z Wydziału Biologii UG. Tematyka pracy p. Pierzynowskiej dotyczyła medycyny personalizowanej i wiązała się ze zgłoszeniem patentowym w UPRP P.417983 oraz europejskim EP17001178 pt.: „Zastosowanie medyczne 5,7-dihydroksy-3-(4-hydroksyfenylo)-4H-1-benzopiran-4-onu w terapii choroby Huntingtona oraz farmaceutycznie akceptowalna postać leku”. Nagrodę przyznano za innowacyjność zaprezentowanych wyników badań i potencjalny szeroki wpływ na społeczeństwo, gdyż badania prowadzone przez zespół naukowy z UG mogą zrewolucjonizować sposób leczenia tej wyjątkowo ciężkiej choroby.

Wyjazd Brokerów Innowacji na Kongres Eurobiotech oraz stoisko CTT UG zostały sfinansowane z projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 realizowanego w ramach programu POIR. Oferty technologiczne UG były prezentowane zarówno na stoisku CTT, jak i podczas szeregu spotkań z firmami z Polski i zagranicy. Wśród sponsorów znalazły się takie firmy jak Biokom, Bio-Rad, Chałas i Wspólnicy, Hamilton, Roche, Analityk Genetyka, Bayer, Elsevier, Lab-Jot, Promega. Natomiast wystawcami byli m.in.: A&A Biotechnology, Bayer, Biomedica, Biokom, Biotechne, Bio-Rad, Curiosis, diCELLa, Hamilton, IRtech, Lab-Jot, MGI Tech, Sarstedt, Sartorius, Sygnis, TK Biotech. Dodatkowo, atrakcyjny program Kongresu i warsztaty organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju były doskonałą okazją do wymiany dobrych praktyk z zakresu tworzenia wysokiej jakości projektów badawczo-rozwojowych.

Zespół CTT UG

Data dodania: 26.09.2019 r.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu z EUROBIOTECH 2019 

املاک منطقه ۲۲
سرور اختصاصی ایران