AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla środowiska akademickiego

Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla środowiska akademickiego

W imieniu Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zapraszamy do udziału w „Warsztatach z zakresu prawa autorskiego dla środowiska akademickiego”, organizowanych bezpłatnie przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pana Jarosława Gowina.

W ramach warsztatów eksperci Stowarzyszenia KOPIPOL przedstawią między innymi zagadnienia związane z licencjami creative commons oraz uprawnieniami twórcy pozostającego w stosunku pracy do utworu stworzonego w ramach pełnienia obowiązków pracowniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawno-autorskich wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dodatkowo w trakcie spotkania będzie można uzyskać informację o możliwości skorzystania ze środków jakimi dysponuje Stowarzyszenie KOPIPOL, w szczególności ze środków przeznaczonych na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym oraz wynagrodzeń z systemu repartycji indywidualnej.

Warsztaty odbędą się w dniu 17 maja 2019 roku (piątek) o godzinie 11:00 w audytorium A na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Jana Bażyńskiego 6 (czas trwania około 2 godzin + pytania uczestników).

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze potwierdzenie swojego uczestnictwa w warsztatach poprzez rejestrację na stronie www.warsztaty-kopipol.pl oraz przesyłania propozycji interesujących Państwa pytań z zakresu tematycznego wskazanego powyżej bezpośrednio do Stowarzyszenia Kopipol na adres mailowy: kopipol@kopipol.pl

Przydatne linki:

Strona główna Stowarzyszenia KOPIPOL – www.kopipol.pl

Strona główna warsztatów (w tym formularz rejestracji) – www.warsztaty-kopipol.pl

Wyszukiwarka uprawnionych autorów – repartycja indywidualna – www.wyszukiwarka.kopipol.pl

 

Zespół Centrum Transferu Technologii UG