AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Prace przedwdrożeniowe zrealizowane w latach 2017-2020

Prace przedwdrożeniowe zrealizowane w latach 2017-2020

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2019/04/4-1.png

Detekcja nowotworu nabłonka układu moczowego poprzez analizę aktywności proteolitycznej moczu

Naukowcy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Adam Lesner oraz dr Natalia Gruba, opracowali szybki i bezinwazyjny test diagnostyczny do wykrywania nowotworu nabłonka układu moczowego. Największymi zaletami testu są bezinwazyjność badania, skuteczność diagnostyczna marker na poziomie około 90%, krótki czas oczekiwania na wynik (krócej niż 60 minut), wysoka skuteczność nawet w przypadku początkowej fazy choroby oraz możliwość wykonania testu przy wykorzystaniu niewielkiej próbki moczu (ok. 1 ml).

W ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+ podpisano umowę ze Spółką Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. obejmującą zebranie i przekazanie materiału badawczego w postaci 700 próbek moczu. Usługa badawcza została przeprowadzona bezpośrednio przez Oddział Urologiczny Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni i została w całości  sfinansowana z   projektu Inkubator Innowacyjności+. Na  podstawie badań przeprowadzonych w laboratorium UG oraz zbioru danych przekazanych przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. została również wykonana analiza statystyczna skuteczności działania testu, która w całości została sfinansowana z projektu Inkubator Innowacyjności+.

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2019/04/4.png

Sposób identyfikowania odpowiedzi chorego na łuszczycę na leczenie genisteiną – molekularny test oraz zastosowanie ekspresji genów do wykrywania in vitro łuszczycy

Opracowany test molekularny umożliwia określenie profilu transkrypcyjnego komórek ludzkich poddanych ekspozycji na genisteinę, a w szczególności poznanie aktywności 30 genów zaangażowanych w patomechanizm łuszczycy, za pomocą ilościowej łańcuchowej reakcji polimerazy z obrazowaniem w czasie rzeczywistym. Autorami wynalazku są naukowcy z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego: prof. Magdalena Gabig-Cimińska dr Marta Moskot, Elwira Smolińska, prof. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka oraz prof. Grzegorz Węgrzyn.

Środki pochodzące z projektu Inkubator Innowacyjności+  wsparły działania związane z ochroną patentową rozwiązania.

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.png

Wykorzystanie genisteiny w terapii choroby Huntingtona

Wyniki badań wykazały, że genisteina, związek z grupy izoflawonów, naturalnie występujący w roślinach w postaci wolnej (jako aglikon) lub częściej związany glikozydowo (genistyna) i stąd też nazywany również 4′, 5, 7-trihydroxyisoflawonem, obniża poziom zmutowanej formy huntingtyny w hodowlach komórek ludzkich. Autorami wynalazku są prof. Grzegorz Węgrzyn, dr Aleksandra Hać, dr Sylwia Barańska oraz dr Karolina Pierzynowska.

Fundusze pochodzące z  projektu Inkubator Innowacyjności+  wsparły działania związane z  ochroną patentową rozwiązania.

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2019/04/2.png

Sposób oraz automatyczne urządzenie do ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru energii powierzchniowej ciał stałych permanentnie zanurzonych w cieczach

Za pomocą urządzenia można dokonać pomiaru dynamicznych kątów kontaktu, co pozwala na określenie dodatkowych parametrów energetyki zwilżalności, a histereza CAH czy Π dostarczają dodatkowych informacji o strukturze badanej powierzchni takich jak: stopień porowatości, niejednorodności chemicznej czy wielkości depozycji powierzchniowej. Możliwe zastosowania wynalazku to: protetyka dentystyczna, biofilmy mikroorganizmów, zespoły badające stan warstw antykorozyjnych oraz laboratoria: morskie, elektrochemiczne, inżynierii hydrotechnicznej, agrochemiczne, limnologiczne i naukowe. Autorami wynalazku są: prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski oraz dr Maciej Grzegorczyk.

Podczas realizacji prac przedwdrożeniowych w całości przebudowano istniejący prototyp urządzenia, środki w całości pochodziły z projektu Inkubator Innowacyjności+. Zmiany dotyczyły zarówno konstrukcji mechanicznej urządzenia, elektroniki sterującej oraz oprogramowania sterującego urządzeniem. Zaprojektowano i wykonano wzorcowe stanowisko służące do wykonywania kompleksowych pomiarów będących tematem badanego zagadnienia. Modularność zbudowanego stanowiska pomiarowego zapewnia możliwość wykonywania pomiarów także w warunkach nielaboratoryjnych.

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2019/04/3.png

Immunogenna szczepionka przeciwko wirusowi HCV i/ lub HBV 

Proponowana szczepionka oparta jest na chimerycznych cząsteczkach 412-425_sHBsAg. Cząsteczki te zbudowane są z białka nośnikowego, spontanicznie formującego cząsteczki wirusopodobne (VLP) oraz silnie konserwowanego epitopu 412-425 glikoproteiny powierzchniowej wirusa HCV, posiadającego zdolność do wzbudzenia odpowiedzi przeciwciał neutralizujących, zdolnych do wiązania glikoproteiny E2 pochodzącej z różnych genotypów wirusa HCV. Ponadto białko 412- 425_sHBsAg ma zdolność do wzbudzania odpowiedzi skierowanej nie tylko przeciwko wirusowi HCV, ale również HBV, dlatego mogłoby być wykorzystane jako szczepionka biwalentna, czyli chroniąca przed zakażeniem zarówno wirusem HBV jak i HCV. Autorkami wynalazku są dr Katarzyna Grzyb i mgr Anna Czarnota.

Środki pochodzące z projektu Inkubator Innowacyjności+ wsparły prace przedwdrożeniowe związane z  ochroną patentową, zakupem materiałów,  surowców, odczynników, oprogramowania oraz zamrażarki.