AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Wyróżnienie w konkursie „EUREKA! DGP” dla naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Wyróżnienie w Konkursie „EUREKA! DGP” dla naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego. 

We wtorek 21 maja 2019 r. podczas kongresu Impact’2019 w Krakowie, odbyła się gala finałowa VI edycji konkursu „EUREKA! DGP”. Tegoroczna edycja „EUREKA! DGP” 2019 dotyczyła wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP w latach 2016 i 2017. W konkursie udział wzięły polskie uczelnie (publiczne i niepubliczne) oraz instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN prowadzące działalność związaną dziedzinami: informatyka, inżynieria mechaniczna, inne nauki, inżynieryjne i technologie, inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa i nanotechnologia, nauki fizyczne, nauki biologiczne i biotechnologia, nauki chemiczne, nauki medyczne. Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego zgłosiło do konkursu 5 wynalazków z dziedzin nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych, medycznych, o zdrowiu i biotechnologii, będących wynikami prac naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego.

Podczas gali finałowej przyznano cztery równorzędne wyróżnienia, a wśród nich znalazł się wynalazek z Uniwersytetu Gdańskiego. Wyróżnienie otrzymali Pani dr Natalia Gruba oraz Pan prof. dr hab. Adam Lesner z Wydziału Chemii UG za wyniki projektu wynalazczego pt.: „Nowy związek, sposób jego otrzymywania, zestaw zawierający nowy związek oraz zastosowanie nowego związku do wykrywania nowotworów nabłonkowych”. Projekt zespołu badawczego z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii UG został wsparty dofinansowaniem Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+, którego celem jest wsparcie prac przedwdrożeniowych i wzmocnienie współpracy środowiska naukowego z przedstawicielami biznesu. Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz spółka celowa PG – Excento Sp. z o.o.

W imieniu Centrum Transferu Technologii serdecznie gratulujemy autorom wynalazku i życzymy kolejnych sukcesów w realizacji prac naukowych.