AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Konsorcjum w niezmienionym składzie Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Spółka celowa PG Excento sp. z o.o. otrzymało 1 100 000,00 zł na wdrożenia w ramach Programu Inkubator Innowacyjności 2.0

 

Konsorcjum w niezmienionym składzie Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska,  Gdański Uniwersytet Medyczny, Spółka celowa PG Excento sp. z o.o.  otrzymało 1 100 000,00 zł na wdrożenia w ramach Programu Inkubator Innowacyjności 2.0

W związku z ogłoszeniem w dn. 23 stycznia 2019 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu Inkubator Innowacyjności 2.0, złożeniem wniosku o dofinansowanie przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Spółka celowa PG Excento sp. z o.o. i pozytywnym przejściem etapu oceny merytorycznej  jest nam niezmiernie miło poinformować, że Konsorcjum w niezmienionym składzie otrzymało dofinansowanie w kolejnej już III edycji programu. Dofinansowanie wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 100 000,00 zł.

Konsorcjum jako jeden z 24 wnioskodawców tegorocznej edycji konkursu znalazło się w pierwszej ścisłej trójce konsorcjów z najwyższymi ocenami zespołu rekomendującego (lista rankingowa po prawej stronie).

Bardzo wysokie 3 miejsce na liście rankingowej laureatów konkursu utrwala pozycję uczelni wśród liderów innowacyjności.

Projekt jest efektem współpracy trzech pomorskich uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i funkcjonujących w ich strukturach Centrów Transferu Technologii, które w okresie 08.02.2017 – 31.01.2019 realizowały projekt Inkubator Innowacyjności+ (nr umowy: MNiSW/2017/DIR/68/II + z dnia 29.03.2017).

W ramach projektu Inkubator 2.0 prowadzone będą przedsięwzięcia przedwdrożeniowe, promowane będą osiągnięcia naukowe pomorskich naukowców oraz wzmocniona zostanie współpraca między środowiskiem naukowym a otoczeniem biznesowym. Uczelnie zaplanowały m.in. liczne spotkania z przedstawicielami biznesu w celu przedstawienia oferty technologicznej, wyników badań naukowych czy usług badawczych oraz udział w targach i wystawach typu „science to business”.

Dla przedstawicieli biznesu będzie to okazja do zapoznania się z ofertą uczelni podczas serii spotkań, co stwarza większą szansę na współpracę podmiotów gospodarczych z uczelniami wyższymi. Podczas takich spotkań przedsiębiorcy będą mieli możliwość przedstawienia swoich potrzeb dotyczących innowacyjnych rozwiązań, co pozwoli na ukierunkowanie prac badawczych poszczególnych zespołów badawczych.

Inkubator 2.0 to przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).