AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Kolejne nagrody dla naukowców z Wydziału Chemii UG za urządzenie ECO FRESH II


Kolejne nagrody dla naukowców z Wydziału Chemii UG za urządzenie ECO FRESH II

Wynalazcy nowoczesnego urządzenia ECO FRESH II do oczyszczania powietrza zdobyli kolejne nagrody, tym razem na targach technologicznych w Malezji. ECO FRESH II zostało wyróżnione  trzema nagrodami na Międzynarodowych Targach Technologicznych w Malezji – Malaysia Technology Expo (MTE) 2019. Urządzenie jest efektem współpracy zespołu prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego z firmą PHU Dytrych z Łodzi oraz Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Warto przypomnieć, że już wcześniej wynalazcy zdobyli aż cztery nagrody na Międzynarodowych Targach Wynalazczości International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx) w Bangkoku (Tajlandia).

ECO FRESH II jest nowoczesnym urządzeniem do efektywnego usuwania z powietrza niebezpiecznych dla zdrowia lotnych związków organicznych (m.in. wielopierścieniowych związków aromatycznych) oparów tłuszczu, NOx, SO2, H2S oraz szkodliwych mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów, pleśni). Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o poprawie jakości powietrza w lokalach  gastronomicznych, jego główną funkcją jest m.in. uniemożliwienie przedostawania się z kuchni (szczególnie tzw. kuchni otwartych) nieprzyjemnych zapachów, oparów tłuszczu oraz szkodliwych związków powstających w wyniku procesów spalania, smażenia i grillowania.

Wynalazcy: Adriana Zaleska-Medynska z Wydziału Chemii Uniwersytetu GdańskiegoWitold Dytrych z PHU Dytrych w Łodzi, a także Katarzyna Wrześniewska-Tosik, Tomasz Mik oraz Tomasz Kowalewski z Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi otrzymali trzy nagrody na Międzynarodowych Targach Technologicznych w Malezji 2019 – Malaysia Technology Expo 2019:

– Nagrodę Specjalną Croatia Innova – CROATIA INNOVA SPECIAL AWARD, przyznaną przez Croatia INOVA- BUDI UZOR, krajową wystawę wynalazków technicznych w Chorwacji
– Nagrodę Specjalną Malezyjskiego Stowarzyszenie Kreatywności i Innowacyjności  MACRI – MACRI SPECIAL AWARD (Malaysian Associotion of Creativity & Innovation)
– Złoty Medal – SPECIAL GOLD MEDAL, przyznany przez Highly Innovative Unique Foundation (HIUF) in Kingdom of Saudi Arabia

Międzynarodowe Targi Technologiczne w Malezji odbyły się w dniach 21-23 lutego 2019 w Kuala Lumpur.

Warto przypomnieć, że na odbywających się w dniach 2-6 lutego Międzynarodowych Targach Wynalazczości International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx) w Bangkoku (Tajlandia) ECO FRESH II otrzymało aż cztery nagrody. To szczególne wyróżnienie, gdyż jest to jedno z najważniejszych wydarzeń, na których prezentowane są innowacyjne wynalazki na arenie międzynarodowej. Przyznane na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Bangkoku nagrody to:

  • Złoty Medal przyznany przez National Research Council of Thailand
  • Nagrodę Specjalną – przyznaną przez Indonesian Invention and Innovation Promotion Assosiation
  • Wyróżnienie od Manila Young Investors Assosiation
  • Nagrodę Specjalną od WIPA (World Invention Intellectual Property Associations)

Poza urządzeniami do oczyszczania i dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak restauracje, przedszkola czy szpitale, grupa badawcza z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z PHU Dytrych projektuje instalacje do oczyszczania powietrza w aglomeracjach miejskich, w obiektach gospodarki ściekowej i w urządzeniach do klimatyzacji samochodowej.

Jeden z projektów zespołu badawczego z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii UG został wsparty dofinansowaniem Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+, którego celem jest wsparcie prac przedwdrożeniowych i wzmocnienie współpracy środowiska naukowego z przedstawicielami biznesu. Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz spółka celowa PG – Excento Sp. z o.o.