AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Lepsza jakość powietrza dzięki naukowcom z Wydziału Chemii UG – aż cztery nagrody na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Bangkoku

Lepsza jakość powietrza dzięki naukowcom z Wydziału Chemii UG – aż cztery nagrody na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Bangkoku

Urządzenie ECO FRESH II będące wynikiem współpracy zespołu prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego z firmą PHU Dytrych z Łodzi oraz Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych zostało nagrodzone na Międzynarodowych Targach Wynalazczości International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx), odbywających się w Bangkogu w Tajlandii w dniach 2-6 lutego 2019 r. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń, na których prezentowane są innowacyjne wynalazki na arenie międzynarodowej.
ECO FRESH II jest nowoczesnym urządzeniem do efektywnego usuwania z powietrza niebezpiecznych dla zdrowia lotnych związków organicznych (m.in. wielopierścieniowych związków aromatycznych) oparów tłuszczu, NOx, SO2, H2S oraz szkodliwych mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów, pleśni). Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o poprawie jakości powietrza w lokalach  gastronomicznych, jego główną funkcją jest m.in. uniemożliwienie przedostawania się z kuchni (szczególnie tzw. kuchni otwartych) nieprzyjemnych zapachów, oparów tłuszczu oraz szkodliwych związków powstających
w wyniku procesów spalania, smażenia i grillowania.
Wynalazcy: Adriana Zaleska-Medynska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Witold Dytrych z PHU Dytrych w Łodzi, a także Katarzyna Wrześniewska-Tosik, Tomasz Mik oraz Tomasz Kowalewski z Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi otrzymali aż cztery nagrody:

  • Złoty Medal przyznany przez National Research Council of Thailand
  • Nagrodę Specjalną – przyznaną przez Indonesian Invention and Innovation Promotion Assosiation
  • Wyróżnienie od Manila Young Investors Assosiation
  • Nagrodę Specjalną od WIPA (World Invention Intellectual Property Associations)

Poza urządzeniami do oczyszczania i dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak restauracje, przedszkola czy szpitale, grupa badawcza z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z PHU Dytrych projektuje instalacje do oczyszczania powietrza w aglomeracjach miejskich, w obiektach gospodarki ściekowej i w urządzeniach do klimatyzacji samochodowej.

Jeden z projektów zespołu badawczego z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii UG został wsparty dofinansowaniem Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+, którego celem jest wsparcie prac przedwdrożeniowych i wzmocnienie współpracy środowiska naukowego z przedstawicielami biznesu. Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz spółka celowa PG – Excento Sp. z o.o.

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن