AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Spotkanie inauguracyjne Klubu Sztucznej Inteligencji

Spotkanie inauguracyjne Klubu Sztucznej Inteligencji

W dniu 17 stycznia 2019 r. w Audytorium nr 1 Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbyło się spotkanie inauguracyjne Klubu AI Bay – Zatoka Sztucznej Inteligencji. Spotkanie miało charakter otwarty, a w gronie jego uczestników znaleźli się pracownicy Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, studenci uczelni wyższych, koła studenckie, kluby, fundacje i zrzeszenia związane w szerokim rozumieniu ze sztuczną inteligencją, organizacje wspierające przedsiębiorczość i innowacje, przedstawiciele Pomorskich Parków Technologicznych, klastrów, administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele biznesu i pracownicy firm branżowych zainteresowani rozwojem kompetencji w obszarze Al – sztucznej inteligencji.

Celem Klubu Sztucznej Inteligencji jest integracja kompetencji osób i dostępu do zasobów Uczelni w obszarze sztucznej inteligencji, ukierunkowana na zwiększenie osiągnięć naukowych i opracowywanie innowacyjnych rozwiązań AI o potencjale wdrożeniowym. Podczas spotkania zostały przedstawione założenia budowy pomorskiego hub’u sztucznej inteligencji, zrzeszającego uczelnie, instytucje, firmy oraz inne organizacje.

Strona internetowa pomorskiego hub’u sztucznej inteligencji

Wykład inauguracyjny klubu AiBay pt. “Sztuczna inteligencja – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy” wygłosił dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. nadzw. PG z Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Pierwsza edycja wydarzenia była niezwykłą okazją dla pracowników CTT UG do spotkania i wymiany cennych doświadczeń w szerokim środowisku naukowo-biznesowym i nawiązania nowych relacji z uczestnikami wydarzenia inauguracyjnego Klubu Sztucznej Inteligencji.

Planowane działania Klubu Sztucznej Inteligencji obejmują m.in.:
– cykliczne spotkania klubu o charakterze szkoleniowym, informacyjnym i promocyjnym;
– elektroniczną wymianę informacji (o projektach, osiągnięciach, bazach danych i innych zasobach);
– przygotowywanie i konsultację prac naukowych i wniosków o granty badawcze;
– organizację szkoleń i innych wydarzeń podnoszących kwalifikacje w zakresie sztucznej inteligencji;
– współpracę w zakresie organizacji czy wymiany informacji o stażach naukowych, wymianie naukowej, szkołach letnich itp.;
– współtworzenie i wymianę algorytmów czy modeli uczenia maszynowego lub innych rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji;
– organizację konkursów w zakresie sztucznej inteligencji z nagrodami od instytucji, firm czy uczelni;

Poniżej zamieszczamy link do prezentacji z wykładu inauguracyjnego:

Prezentacja