AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Forum Brokerów Innowacji

Forum Brokerów Innowacji

W dniu 25 września 2018 r. zespół Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczył w wydarzeniu Forum Brokerów Innowacji, które odbyło się Centrum Bankowo Finansowym w Warszawie. Organizatorem wydarzenia była Agencja Rozwoju Przemysłu, a w gronie partnerów strategicznych znaleźli się między innymi, JWP Rzecznicy Patentowi, CoWinners Sp. z o.o., BT Progress, CRIDO, Centrum Edisona. W wydarzeniu uczestniczyli reprezentanci środowisk naukowych jak również otoczenia gospodarczego i biznesu. Tematyka Forum Brokerów Innowacji obejmowała m. in. zagadnienia związane z oceną potencjału rynkowego innowacyjnych rozwiązań, zarządzaniu innowacjami, tworzeniem umów inwestycyjnych oraz  oceną możliwości wdrażania innowacji technologicznych. Druga edycja wydarzenia była niezwykłą okazją do spotkania i wymiany cennych doświadczeń w środowisku Brokerów Innowacji reprezentujących Centra Transferu Technologii z całej Polski, przedstawicieli instytucji państwowych jak również przedstawicieli firm sektora prywatnego.