AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

VI Polski Kongres Przedsiębiorczości w Poznaniu

VI Polski Kongres Przedsiębiorczości w Poznaniu

Zespół CTT uczestniczył w VI Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Poznaniu, największym mobilnym wydarzeniu biznesowo-gospodarczym w Polsce. Motywem przewodnim tegorocznej edycji kongresu była nowoczesna gospodarka jako kapitał dla przyszłości. Udział w wydarzeniu wzięło ponad tysiąc uczestników z całego kraju, którzy mieli okazję wzięcia udziału w 30 panelach dyskusyjnych, w trakcie których zostały poruszone najważniejsze z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski tematy. Najbardziej interesujące z punktu widzenia zakresu działań CTT okazały się panele dyskusyjne „Szkolnictwo wyższe dla nowoczesnej gospodarki” oraz „Innowacja jako katalizator rozwoju”. Uczestnicy paneli dyskusyjnych– przedstawiciele świata nauki i biznesu poruszyli wiele interesujących zagadnień z zakresu reformy szkolnictwa wyższego, odpowiedzi uczelni na zapotrzebowanie rynku pracy, współpracy nauki i biznesu, efektywnych sposobów przyciągania studentów, innowacyjności, ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji. Dyskutowano o problemach związanych ze współpracą w relacji nauka-biznes. Dostępna dla uczestników była również strefa wystawiennicza, gdzie swoją ofertę prezentowały firmy o różnym profilu działalności. Zespół CTT miał okazję wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych centrów transferu technologii, a także odbycia rozmów z przedstawicielami biznesu oraz zaprezentowania oferty technologicznej UG.

http://polskikongres.pl/