AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

BioForum 2018

BioForum 2018

W dniach 23 – 24 maja zespół Centrum Transferu Technologii UG wraz z grupą naukowców z Wydziału Biotechnologii oraz Oceanografii uczestniczyli w międzynarodowej konferencji BioForum. Osiemnasta edycja wydarzenia, odbywającego się cyklicznie w Łodzi, była okazją do spotkań z liderami innowacji z obszaru life science – zarówno przedsiębiorcami jak i naukowcami.

W ramach konferencji uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach z zakresu tworzenia komercyjnej wartości realizowanych projektów badawczo-rozwojowych oraz prezentowania ich przed inwestorami. Była to świetna okazja do zapoznania się z oczekiwaniami otoczenia gospodarczego oraz cenna wskazówka, w jaki sposób przygotować projekt, aby czerpać korzyści płynące z komercjalizacji.

Centrum Transferu Technologii promowało ofertę technologiczną Uniwersytetu Gdańskiego, nie tylko podczas indywidualnych spotkań z przedstawicielami zagranicznego biznesu, lecz także na stoisku, gdzie prezentowane były, m.in. projekty o potencjale wdrożeniowym realizowane przy wsparciu finansowym programu Inkubator Innowacyjności+.

http://cebioforum.com

Data dodania:  29.05.2018 r.