AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

NanoExpo – Nowa spółka Spin-off Uniwersytetu Gdańskiego

NanoExpo – Nowa spółka Spin-off Uniwersytetu Gdańskiego

NanoExpo Sp. z o.o. to spin-off prowadzący działalność badawczo – rozwojową, który powstał w czerwcu 2020 roku w oparciu o rezultaty projektu realizowanego na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zespół NanoExpo tworzą specjaliści z zakresu biotechnologii, bioinżynierii, biologii molekularnej, wirusologii, hodowli komórkowych i toksykologii.

Działalność spin off’a skupia się na usługach i rozwiązaniach B+R z dziedziny bioinżynierii nanostruktur biologicznych dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów. NanoExpo oferuje naukowcom szeroki wybór testów z zakresu toksykologii, wirusologii i biologii molekularnej. Dodatkowo spółka zajmuje się projektowaniem i produkcją cząstek wirusopodobnych.

Nanostruktury wytwarzane przez NanoExpo mogą być wykorzystywane do:

  • projektowania potencjalnych preparatów ochronnych (szczepionek)
  • badania interakcji białko – białko, białko – receptor, białko RNA/DNA
  • uzyskiwania wysoko specyficznych przeciwciał poliklonalnych
  • do prezentacji obcych antygenów lub/i do wprowadzania materiału genetycznego
  • do różnego rodzaju testów diagnostycznych
  • do opracowywania bio-sensorów

 

Więcej informacji na stronie:https://nanoexpo.eu/