AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Podpisano dwie nowe umowy licencyjne na UG

Podpisano dwie nowe umowy licencyjne na UG

Udziałowcami firmy NANOSCI Sp. z o. o. są między innymi Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska oraz dr inż. Paweł Mazierski

Uniwersytet Gdański podpisał dwie umowy licencyjne z firmą NANOSCI Sp. z o.o. – podmiotem powstałym w celu komercjalizacji wynalazków, których twórcami jest zespół naukowy pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Adriany Zaleskiej-Medynskiej z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Oba wynalazki zgłoszone zostały do ochrony patentowej przed Urzędem Patentowym RP. Udzielone licencje dotyczą komercyjnego wykorzystania wynalazków w zakresie otrzymywania warstw fotokatalitycznych w skali ułamkowo-technicznej. Udzielenie licencji umożliwi komercjalizację innowacyjnych, nowoczesnych technologii oczyszczania powietrza wykorzystujących proces fotokatalityczny.

Firma NANOSCI rozpoczęła właśnie realizację projektu we współpracy z firmą Solaris, jednym z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów, w ramach akceleracji w Akceleratorze Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II, organizowanej przez DGA S.A. z Poznania, pod tytułem „Fotokatalityczny oczyszczacz powietrza do zastosowania w kabinach pojazdów”.

Fotokatalityczne oczyszczanie powietrza umożliwia jednoczesną degradację lotnych zanieczyszczeń organicznych (VOCs), związków nieorganicznych (takich jak amoniak czy siarkowodór), ale przede wszystkim inaktywację mikroorganizmów (bakterii, wirusów oraz grzybów). Dostosowanie i montaż fotokatalitycznego modułu oczyszczania powietrza w układzie klimatyzacji autobusu ma zabezpieczyć kierowcę autobusu oraz pasażerów przed ekspozycją na mikroorganizmy chorobotwórcze, co jest szczególnie istotne w dobie pandemii SarsCov-2.

Firmę NANOSCI Sp. z o.o. tworzy multidyscyplinarny zespół posiadający doświadczenie w zakresie tworzenia warstw fotokatalitycznych, elektroniki i rozwiązań Internetu Rzeczy. Zainteresowanych współpracą zachęcamy do kierowania korespondencji na adres biuro@nanosci.pl.