AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

3. Konsultacja i współpraca z Univentum Labs sp. z o.o.

Pamiętaj, że na tym etapie odbędą się negocjacje dotyczące wysokości udziałów i warunków zakładania firmy. Pomocne na tym etapie będzie przygotowanie wstępnego biznesplanu i założeń dotyczących działania firmy. Im bardziej aktywny w tym procesie jest twórca – tym szybciej będzie przebiegał proces.