AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Detekcja nowotworu nabłonka układu moczowego

Detekcja nowotworu nabłonka układu moczowego

Prof. dr hab. Adam Lesner oraz dr Natalia Gruba z Wydziału Chemii UG pracują nad bezinwazyjnym i szybkim testem diagnostycznym do wykrywania chorób nowotworowych nabłonka układu moczowego. Proponowana metoda jest alternatywą dla obecnie stosowanych w praktyce –  bioanalitycznej metody identyfikacji komórek nowotworowych w próbce moczu, obrazowania przy użyciu metod ultrasonograficznych (USG) jak i wziernikowania. Dodatkowym atutem metody jest to, że jest ona bezinwazyjna dla pacjenta – aby wykryć chorobę – pobierana jest jedynie próbka moczu.

Do tej pory metoda została przetestowana na grupie 85 osób (60 chorych i 25 zdrowych) – jej skuteczność oceniono na 100% – stąd decyzja, aby rozszerzyć grupę kontrolną i przeprowadzić dodatkowe testy. Realizacja programu Inkubator Innowacyjności+ umożliwia wsparcie finansowe i realizację prac przedwdrożeniowych w projekcie.