AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

5. Zgłoszenie patentowe

Ścisła współpraca twórców wynalazku z rzecznikiem patentowym w zakresie opisu patentowego i sformułowania zastrzeżeń patentowych – w zależności od poziomu zaawansowania prac – proces ten trwa minimum ok. 1-2 miesięcy, ale także może się wydłużyć ze względu na indywidualny charakter działań.