AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

6. Publikacja

Już następnego dnia po zgłoszeniu wynalazku do UPRP wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, podlegają już ochronie i można podać ich treść do publicznej wiadomości, np. opublikować w czasopiśmie lub przedstawić na konferencji.