Potencjał badawczy2022-11-24T12:53:56+00:00

Potencjał badawczy

Uniwersytet Gdański to największa w regionie pomorskim, dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością. Na 11 wydziałach studiuje ponad 20 000 studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się 1767 pracowników naukowych. Takie dziedziny nauki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia czy fizyka kwantowa zaliczane są do krajowej czołówki. Wykwalifikowana kadra naukowa, liczny udział w projektach europejskich i międzynarodowych (w okresie od 2002 do końca 2016 roku Uniwersytet Gdański uczestniczył w blisko 280 projektach) otwierają nowe możliwości prowadzenia badań naukowych na miarę XXI wieku i współpracy nauki z gospodarką. Uniwersytet Gdański dysponuje zarówno wysoko wykwalifikowaną kadrą naukowo-badawczą oraz posiada dostęp do zasobów materialnych, co pozwala na skuteczny transfer technologii z nauki do gospodarki.

Wysoko wykwalifikowani światowej klasy specjaliści

Kadra naukowa Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi badania naukowe na światowym poziomie, nie tylko odkrywczo poszerzając granice poznania, ale także służąc wiedzą i doświadczeniem w regionie, pomagając w jego dynamicznym rozwoju. W efekcie rozwijania więzi między działalnością naukową a praktyką gospodarczą na Uniwersytecie Gdańskim powstaje duża liczba interesujących rezultatów prac badawczo rozwojowych a także ekspertyz i opinii. Dzięki działaniom kadry naukowej UG uczelnia staje się inkubatorem przedsiębiorczości m.in. w takich dziedzinach, jak biotechnologia, biologia czy chemia. Wspólne badania i przedsięwzięcia prowadzone są w ramach ponad stu międzynarodowych umów z zagranicznymi partnerami. Kolejne instytuty, katedry i zakłady zdobywają status centrum doskonałości, który jest europejskim certyfikatem jakości.

0
Wydziałów
0
Studentów
0
Naukowców

Nowoczesna infrastruktura

Największa liczba studentów, pracowników i budynków Uniwersytetu Gdańskiego jest skoncentrowana w Kampusie w Gdańsku Oliwie. Mieszczą się tam wydziały Biotechnologii, Biologii, Chemii, Filologiczny, Historyczny, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Nauk Społecznych, Instytut Geografii, Prawa i Administracji, gmach główny Biblioteki UG, domy studenckie i rektorat. Kampus ten jest rozbudowywany w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2011-2020. Rozbudowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie, wpisując się w nowoczesną, dynamiczna rozbudowę Trójmiasta, zupełnie zmieniła wizerunek tej części Gdańska.

W ramach projektu „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego” zostały wybudowane nowe gmachy tych wydziałów. Całkowity koszt projektu to prawie 240 milionów zł, z czego dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi ponad 231 milionów zł (oba wydziały). Całkowity koszt budowy Wydziału Biologii wraz z wyposażeniem to prawie 105 milionów zł, Wydziału Chemii – pond 133 miliony zł. We wszystkich budynkach wydziałów eksperymentalnych Uniwersytetu Gdańskiego znajdują się nowoczesne laboratoria naukowo-badawcze oraz dydaktyczne, sale seminaryjno-wykładowe i zespoły audytoriów. Nowoczesna infrastruktura zespołu audytoryjnego pozwala na organizację wielosesyjnych konferencji. Uruchomiona została  hala technologiczna, w której można prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej i środowiskowej. Istotnym elementem inwestycji jest przestrzeń dla ogólnouczelnianych pracowni pomiarów fizykochemicznych, możliwych dzięki zgromadzeniu nowoczesnej aparatury badawczej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko został zrealizowany projekt budowy  Instytutu Biotechnologii. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 60,5 miliona zł, a dofinansowanie ze środków Programu – ponad 60,4 miliona. Jest to jeden z najnowocześniejszych gmachów naukowo-dydaktycznych w Polsce. Budynek o powierzchni użytkowej 7868,18 m² obejmuje łącznie 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemną. Znajdują się w nim specjalistyczne laboratoria – m.in.  bioinformatyczne, analiz biomolekularnych, zespół fitotronów, laboratorium o podwyższonych wymaganiach czystości i szczelności, laboratorium izotopowe i pracownie do badań rozwojowych.

Osiągnięcia w dziedzinie wdrożeń przez naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego zostały docenione także przez instytucje zewnętrzne, 29 września 2016 r. Uniwersytet Gdański został wyróżniony Złotym Medalem za Zasługi dla Pracodawców Pomorza. Uczelnia została doceniona „za aktywne i skuteczne podejmowanie działań umożliwiających realną współpracę środowiska naukowego i gospodarczego”.

Dlaczego warto?

11 Wydziałów
21 958 studentów
1 767 naukowców
177 779,91 m2 – powierzchni użytkowej

Newsletter

Bądź na bieżąco z naszą działalnością. Zapisz się do naszego newslettera.

Skontaktuj się z nami

Dane Kontaktowe

  • +48 58 523 33 74 lub +48 58 523 33 75

  • Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

  • ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk,
    bud. F, pok. 302 i 304