Oferta komercjalizacji technologii pn. Zastosowanie przeciwciała do wykrywania wirusa grypy, immunoczujnik oraz sposób jego wytwarzania2022-02-07T12:18:04+00:00

Zastosowanie przeciwciała do wykrywania wirusa grypy, immunoczujnik oraz sposób jego wytwarzania

Zapraszamy do składania ofert nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii pn. „Zastosowanie przeciwciała do wykrywania wirusa grypy, immunoczujnik oraz sposób jego wytwarzania”.

Oferty nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii (zgodnie z Formularzem ofertowym) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@ctt.ug.edu.pl