AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Patent na wynalazek naukowców z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Slajd15.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Slajd2-2.jpg

Patent na wynalazek naukowców z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Z przyjemnością informujemy, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek (P.419913) pt. „Sposób oraz automatyczne urządzenie do ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru energii powierzchniowej ciał stałych permanentnie zanurzonych w cieczach”. Patent jest efektem pracy badawczej naukowców z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki: prof. dr hab. Stanisława Pogorzelskiego oraz dr Macieja Grzegorczyka.

Chronione patentem urządzenie, jako jedyne umożliwia dokonanie pomiaru swobodnej energii powierzchniowej (SFE) całkowicie uwodnionego, zanurzonego ciała stałego w fazie ciekłej (nie tylko wodnej) w stanie zastanym, bez jakiejkolwiek procedury ingerencji w badaną próbkę (przenoszenie, wyjmowanie, osuszanie).

Za pomocą urządzenia można dokonać pomiaru dynamicznych kątów kontaktu, co pozwala na określenie dodatkowych parametrów energetyki zwilżalności, a histereza CAH czy Π dostarczają dodatkowych informacji o strukturze badanej powierzchni takich jak: stopień porowatości, niejednorodności chemicznej czy wielkości depozycji powierzchniowej.

Możliwe zastosowania wynalazku to: protetyka dentystyczna, biofilmy mikroorganizmów, zespoły badające stan warstw antykorozyjnych oraz laboratoria: morskie, elektrochemiczne, inżynierii hydrotechnicznej, agrochemiczne, limnologiczne i naukowe.

Twórcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów

Zespół CTT Uniwersytetu Gdańskiego