AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Badania Soli nimesulidu – kolejny etap projektu -zakończony

Zakończyły się prace rozwojowych w ramach projektu “Sole nimesulidu niesteroidowego leku przeciwzapalnego – badania rynkowe oraz otrzymywanie w skali półtechnicznej”, prowadzone przez dr hab. Artura Sikorskiego, prof. UG oraz mgr inż. Małgorzatę Rybczyńską z Katedry Chemii Fizycznej Wydziału Chemii UG

 Rezultatem prac zespołu są nowe formy stałe nimesulidu, niesteroidowego leku przeciwzapalnego i przeciwbólowego w postaci krystalicznej. Według Europejskiej Agencji Leków (EMA) produkty lecznicze zawierające nimesulid są sprzedawane w ponad 50 krajach na świecie (głównie w Europie oraz Ameryce Południowej). W UE substancja jest dopuszczona do obrotu w 17 państwach członkowskich wyłącznie na receptę.

Związki otrzymane w ramach projektu charakteryzują się lepszymi właściwościami fizykochemicznymi w porównaniu z czystym nimesulidem. Otrzymane wieloskładnikowe kryształy soli nimesulidu mają przewagę nad dostępnymi komercyjnie farmaceutykami zawierającymi nimesulid, gdyż bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie. Jest to o tyle istotne, że sama substancja czynna – nimesulid jest związkiem chemicznym trudno rozpuszczalnym w wodzie. Otrzymanie nowych form wieloskładnikowej substancji leczniczej o zwiększonej rozpuszczalności skutkuje tym, że substancja aktywna farmaceutycznie uwalnia się z nich w krótszym czasie. Umożliwia to między innymi na inne niż doustne możliwości podania leku, zmniejszenie dawki oraz wydłużenie odstępu czasu pomiędzy dawkowaniem leku.

W ramach projektu zrealizowano zadania prowadzące do komercjalizacji wynalazku, tj. rozszerzenie ochrony patentowej (patent europejski), wykonanie analiz rynkowych dla badanych substancji, projektowanie badań klinicznych oraz przeskalowanie i optymalizacja procesu syntezy związków na skalę półtechniczną, jak również opracowanie procedur syntez na skalę przemysłową.

Dzięki uzyskanym funduszom, wynalazki zostały zgłoszone do Europejskiego Urzędu Patentowego (nr zgłoszenia EP23169129), wykonano także analizę możliwości rejestracji produktów leczniczych zawierających nimesulid w nowych postaciach krystalicznych. Dodatkowo, zakupiono drobny sprzęt laboratoryjny i odczynniki, niezbędne do dalszych badań naukowych.

Artykuł dotyczący wyników badań prowadzonych w ramach projektu został wysłany do czasopisma Scientific Reports należącego do wydawnictwa Nature (artykuł jest po pozytywnych recenzjach).

Wynalazek znalazł się wśród finałowych rozwiązań w konkursie „EUREKA! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”.

Prace dotyczące wynalazku zostały opublikowane w Dzienniku Gazecie Prawnej (https://edukacja.dziennik.pl/eureka-dgp/artykuly/8702888,skuteczniejszy-lek-na-bol.html – dostęp z dnia 31.08.2023) oraz na portalu Polskiej Agencji Prasowej
Nauka w Polsce – platformy edukacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki (https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C97646%2Cznany-lek-nlpz-skuteczniejszy-dzieki-polakom.html – dostęp z dnia 31.08.2023).

Prace finansowane z projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.