Wydział: Chemii

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 012/2/2018
BRANŻA
farmacja, medycyna
AUTORZY
prof. Tadeusz Ossowski
prof. Joanna Wietrzyk
dr Elżbieta Czaczyk
dr Paweł Niedziałkowski
WYDZIAŁ
Chemii

Komercjalizacja

Licencja
, Partnerstwo w celu dalszych badań i komercjalizacji
, Sprzedaż praw własności
OCHRONA IP
Rodzina wynalazków stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr : P.407333, P.408238, P.408239, P.408240, P.408241, P.411139, P.411140, P.411141 i P.411142
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Piperydnowe pochodne 9,10-antrachinonu o aktywności przeciwnowotworowej

Piperydnowe pochodne 9,10-antrachinonu o aktywności przeciwnowotworowej

Rak dotyka ponad 100 milionów ludzi na całym świecie. Każdego roku diagnozuje się około 15 milionów nowych przypadków choroby. Szacowane koszty leczenia raka i opieki nad pacjentami przekraczają bilion USD rocznie. Związki mające szkielet 9,10-antrachinonowy w swojej strukturze są powszechnie stosowane w leczeniu raka, w tym w leczeniu ostrej białaczki, chłoniaków, guzów litych (np. Piersi, płuc, tarczycy, jajnika) i wielu guzów tkanek miękkich. Główną wadą antracyklicznych antybiotyków jest ich wysoka kardiotoksyczność i skłonność do generowania lekooporności w komórkach nowotworowych traktowanych tymi związkami. W związku z tym zapotrzebowanie na nowe związki o wyższej aktywności przeciwnowotworowej jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej medycyny. Substancje tu opisane należą do grupy antybiotyków o działaniu cytostatycznym, hamujących podział komórek nowotworowych. Związki oparte są na pochodnych 9,10-antrachinonowych zawierających układ heterocykliczny w postaci pierścienia piperydynowego. Uzyskane pochodne wykazują znacznie zmniejszoną kardiotoksyczność, co pozwala na ich stosowanie w wyższych dawkach terapeutycznych, ze zwiększoną skutecznością przeciwko komórkom nowotworowym i wolniejszym generowaniem oporności. Opracowane metody syntezy umożliwiają szybkie i wydajne wytwarzanie cytostatycznych pochodnych antrachinonu.

Wybrane informacje:

  • opracowana technologia otrzymywania cytostatycznych pochodnych antrachinonu, umożliwia ich szybką i wydajną produkcję.
  • uzyskane pochodne charakteryzują się niską kardiotoksycznością, co umożliwia ich stosowanie w wyższych dawkach terapeutycznych i dzięki temu skuteczniejsze zwalczanie nowotworu.
  • związki posiadające w swej strukturze szkielet 9,10-antrachinonu zaliczane są do najliczniejszej grupy antybiotyków – antracyklin, hamujących rozwój komórek nowotworowych.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!