Wydział: Matematyki,Fizyki i Informatyki

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 028/1/2018
AUTORZY
prof. Stanisław Pogorzelski
mgr Maciej Grzegorczyk
WYDZIAŁ
Matematyki,Fizyki i Informatyki

Komercjalizacja

Licencja
, Sprzedaż praw własności
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.419913
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 6
Demonstracja prototypu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

Automatyczne urządzenie do ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru energii powierzchniowej ciał stałych permanentnie zanurzonych w cieczach

Automatyczne urządzenie do ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru energii powierzchniowej ciał stałych permanentnie zanurzonych w cieczach

Proponowane urządzenie w układzie do pomiaru dynamicznych kątów kontaktu (CA) metodą osadzonego pęcherzyka, jako jedyne umożliwia dokonanie pomiaru swobodnej energii powierzchniowej (SFE) całkowicie uwodnionego, zanurzonego ciała stałego w ośrodku ciekłym (nie tylko wodnym) w stanie zastanym (in-situ w układach powierzchniowych naturalnych, także środowiskowych), bez procedury ingerencji w badaną próbkę (przenoszenie, wyjmowanie, osuszanie). Powierzchnia badanego ciała stałego pozostaje zanurzona i nie jest wyjmowana w celu dokonania pomiaru CA, jak w przypadku wszystkich klasycznych metod opartych na geometrii leżącej kropli (ang. sessile drop method), wymagających stosowania płynów testowych i przygotowania powierzchni. Za pomocą urządzenia dokonuje się pomiaru dynamicznych kątów kontaktu, co umożliwia określenie dodatkowych parametrów energetyki zwilżalności, a histereza CAH czy Π dostarczają dodatkowych informacji o strukturze badanej powierzchni (stopień porowatości i niejednorodności chemicznej oraz wielkości depozycji powierzchniowej, odpowiednio). Wykonano sterowany komputerowo prototyp urządzenia.

Wybrane informacje:

  • adsorpcja, zwilżalność i adhezja cieczy do powierzchni ciała stałego odgrywają kluczową rolę w wielu gałęziach przemysłu np.: produkcji polimerów, powlekaniu materiałów, warstw antykorozyjnych czy inżynierii maszyn.
  • możliwe zastosowania wynalazku to: protetyka dentystyczna, biofilmy mikroorganizmów, zespoły badające stan warstw antykorozyjnych oraz laboratoria: morskie, elektrochemiczne, inżynierii hydrotechnicznej, agrochemiczne, limnologiczne i naukowe.
  • urządzenie zostało przetestowane dla powierzchni abiotycznych (płytki szklane, plastikowe, metalowe, żelowe), biotycznych (drewno, fragmenty makrofitów – roślin zanurzonych w toni wodnej, ustroje denne) oraz w kontakcie z wodami naturalnymi (jeziora, morze). Wykonano sterowany komputerowo prototyp urządzenia do praktycznego wykorzystania.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!