Wydział: Matematyki,Fizyki i Informatyki

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 025/2017/2
AUTORZY
prof. Marek Grinberg
dr Justyna Barzowska
dr Karol Szczodrowski
WYDZIAŁ
Matematyki,Fizyki i Informatyki

Komercjalizacja

Licencja
, Sprzedaż praw własności
, Spin off
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.400441
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Długo-życiowy LUMINOFOR emitujący światło widzialne

Długo-życiowy LUMINOFOR emitujący światło widzialne

W sytuacji coraz wyższych cen reagentów zawierających jony metali ziem rzadkich oraz trudności w otrzymywaniu ich w ilościach przemysłowych, podstawową wadą materiałów wykazujących wydajną, szerokopasmową luminescencję długo życiową, jest obecność w nich kosztownych jonów lantanowców wprowadzonych jako pułapki elektronów. Dlatego też poszukiwane są w przemyśle związanym z produkcją oświetlenia, ekranów czy wskaźników świetlnych takie rozwiązania, które pozwoliłyby na wyeliminowanie wspomnianych dodatkowych jonów i zastąpienie ich znacznie tańszymi, np. jonami metali przejściowych. Luminofor, który potencjalnie może być wykorzystywany w praktyce, na przykład w oznakowaniu poziomym dróg i autostrad, musi być przede wszystkim tani oraz odporny na warunki atmosferyczne.

Opracowana technologia umożliwia syntezę nowego długo życiowego luminoforu emitującego światło widzialne o barwie zielonej lub pomarańczowej, w zależności od długości fali wzbudzenia. Otrzymywane luminofory domieszkowane jonami europu wykazują emisję długo życiową przy wzbudzeniu w zakresie UV, nearUV oraz światła widzialnego.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!