Wydział: Chemii

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 110/24/2024
BRANŻA
farmacja, medycyna, nanotechnologia, protetyka
AUTORZY
▪ Sieć Badawcza Łukasiewicz –Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
▪ Uniwersytet Gdański
▪ Politechnika Wrocławska
▪ Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej
▪ SensDX S.A.

WYDZIAŁ
Chemii

Komercjalizacja

Licencja
, Partnerstwo w celu dalszych badań i komercjalizacji
, Sprzedaż praw własności
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszeń patentowych w UPRP nrP. 442877, P. 442876, P.442875 i EPO: EP23174684.3
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Elastomerowe biokompozytowe materiały implantacyjne do regeneracji tkanki kostnej

Biokompatybilne, trójskładnikowe, elastomerowe, polimerowo-ceramiczne biokompozytowe materiały implantacyjne do regeneracji tkanki kostnej na bazie poli(adypinianu glicerolu) z cząstkami bioszkła niemodyfikowanego i funkcjonalizowanego L-lizyną oraz bioaktywnymi peptydami, wykazują właściwości osteokondukcyjne, proregeneracyjne, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

Biokompozyty te posiadają duży potencjał zastosowania w medycynie regeneracyjnej tkanki kostnej. Innowacyjność opatentowanych materiałów opiera się na: (i) obecności bioszkła kowalencyjnie funkcjonalizowanego L-lizyną, (ii) elastomerowym charakterze kompozytów oraz na (iii) potwierdzonych właściwościach proregeneracyjnychprzeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych. Aktywność biologiczną biomateriału zapewniają między innymi peptydy o specyficznej sekwencji aminokwasów. Llizyna wspomaga natomiast adhezję i proliferację osteoblastów a także zwiększa potencjał osteogenny komórek macierzystych kości. Niedogodnością dostępnych obecnie na rynku implantów jest brak kompleksowego działania.

Posiadają zdolności osteokondukcyjne, właściwości antybakteryjne i aktywność biologiczną dzięki odpowiedniej kinetyce uwalniania peptydów. W znaczący sposób przyspieszą proces leczenia i eliminują szereg powikłań pooperacyjnych w chirurgii, a szczególnie w mikrochirurgii. Biokompozyty jako materiały elastomerowe charakteryzują się elastycznością i odwracalnością odkształceń oraz łatwością dopasowania do wymiarów ubytku kostnego.

Nie powodują występowania naprężeń mechanicznych w miejscu implantacji. Materiały te są formowane w postaci biokompozytów porowatych i litych oraz mogą mieć zróżnicowaną warstwową strukturę. Istnieje możliwość uzyskania biomateriału składającego się z warstw o różnej porowatości. Przydatność biomateriałów została zweryfikowana w badaniach in vitro i in vivo na modelu zwierzęcym (królik).

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!