Wydział: Biotechnologii UG i GUMed

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 043/2/2018
BRANŻA
diagnostyka, drobiarstwo, weterynaria
AUTORZY
Agnieszka Sirko
Anna Góra-Sochacka
Róża Sawicka
Barbara Kalenik
Jerzy Radecki
Hanna Radecka
Urszula Jarocka
Wim Dahaen
Violetta Sączyńska
Anna Porębska
Piotr Borowicz
Grażyna Płucienniczak
Bogusław Szewczyk

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Instytut Rozrodu Zwierząt i Żywności PAN
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
Uniwersytet Gdańsk
WYDZIAŁ
Biotechnologii UG i GUMed

Komercjalizacja

Licencja
, Partnerstwo w celu dalszych badań i komercjalizacji
, Sprzedaż praw własności
OCHRONA IP
Wynalazek Wynalazek jest chroniony patentem nr PL 236026
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Immunoczujnik do wykrywania wirusa grypy

Immunoczujnik do wykrywania wirusa grypy oraz sposób wytwarzania immunoczujnika

Proponowaną technologię stanowi immunoczujnik do wykrywania wirusa grypy, zawierający na powierzchni elektrody złotej warstwę tiobisbezenotiolu, z osadzonym przeciwciałem monoklonalnym będącym fragmentem przeciwciała scFvl rozpoznającym hemaglutyninę (HA) oraz metoda wytwarzania immunoczujnika. Sposób wytwarzania immunoczujnika obejmuje etapy, w których oczyszcza się złotą elektrodę, następnie umieszcza się ją w roztworze tiobisbezenotiolu (TBBT) i nakrapla się na ich powierzchnie roztwór złota koloidalnego, po czym osadza się przeciwciało monoklonalne lub jego fragment swoiście rozpoznające hemaglutyninę (HA) lub jego fragment. Zastosowane w immunoczujniku mysie przeciwciało monoklonalne lub jego fragment specyficznie rozpoznaje hemaglutyninę (HA) z wirusa A/swan/Poland/305-135V08/2006) i może być wykorzystane do wykrywania wirusa grypy, a w szczególności wirusa ptasiej grypy typu H5N1.

Wybrane informacje:

  • immunoczujnik będący przedmiotem wynalazku, oparty na przeciwciałach monoklonalnych może być wykorzystany w diagnostyce i terapii chorób infekcyjnych, autoimmunologicznych i nowotworowych. Umożliwia on przeprowadzenie procesu diagnostycznego na najwyższym poziomie wydajności.
  • rozwój technik inżynierii genetycznej umożliwia projektowanie i otrzymywanie przeciwciał o pożądanych właściwościach, w tym przeciwciał monoklonalnych i ich pochodnych.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!