Wydział: Biotechnologii UG i GUMed

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 041/1/2018
BRANŻA
medycyna, szczepionki, terapie HBV / HVC
AUTORZY
dr Katarzyna Grzyb
Anna Czarnota
WYDZIAŁ
Biotechnologii UG i GUMed

Komercjalizacja

Licencja
, Partnerstwo w celu dalszych badań i komercjalizacji
, Sprzedaż praw własności
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.410950 oraz PCT/PL2016/000002
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Immunogenna szczepionka przeciwko wirusowi HCV i/lub HBV

Immunogenna szczepionka przeciwko wirusowi HCV i/lub HBV

Obecnie brak jest na rynku komercyjnej szczepionki przeciwko wirusowi HCV. Wynika to z wysokiej zmienności wirusa, która uniemożliwia stworzenie skutecznej szczepionki. Najczęstszą drogą zakażeń wirusem HCV w krajach rozwiniętych jest dożylna aplikacja narkotyków, przeniesienie wirusa z matki na dziecko, kontakty seksualne, oraz zabiegi kosmetyczne z użyciem igieł. W krajach rozwijających przyczynę zakażeń stanowią także procedury medyczne. Około 80% infekcji wirusem HCV przechodzi w fazę chroniczną, która przez lata może nie wykazywać żadnych objawów. Przewlekła postać choroby w 20% przypadków prowadzi do ciężkiego uszkodzenia wątroby, marskości wątroby, a także często do raka wątrobowokomórkowego, przy czym przeszczep wątroby nie prowadzi do wyleczenia. Większość potencjalnych szczepionek przeciwko HCV zostało skalsyfikowanych jako nieaktywne i wycofane z rynku z powodu braku efektywności. Proponowana szczepionka mogłaby stanowić przedmiot komercyjnej sprzedaży. Ważnym atutem jest jej biwalentny charakter, który umożliwia zastosowanie jako środka prewencyjnego i profilaktycznego, a także w leczeniu infekcji pacjentów zakażonych wirusem HCV lub HBV. Obecnie niewiele nowych szczepionek przeciwko HBV znajduje się w wysokiej fazie rozwoju i jest przygotowywanych do wejścia na rynek.

Proponowana szczepionka oparta jest na chimerycznych cząsteczkach 412-425_sHBsAg. Cząsteczki te zbudowane są z białka nośnikowego, spontanicznie formującego cząsteczki wirusopodobne (VLP) oraz silnie konserwowanego epitopu 412-425 glikoproteiny powierzchniowej wirusa HCV, posiadającego zdolność do wzbudzenia odpowiedzi przeciwciał neutralizujących, zdolnych do wiązania glikoproteiny E2 pochodzącej z różnych genotypów wirusa HCV. Ponadto białko 412- 425_sHBsAg ma zdolność do wzbudzania odpowiedzi skierowanej nie tylko przeciwko wirusowi HCV, ale również HBV, dlatego mogłoby być wykorzystana jako szczepionka biwalentna, czyli chroniąca przed zakażeniem zarówno wirusem HBV jak i HCV.

Wybrane informacje:

  • ze względu na wysoką zmienność wirusa HCV brak jest powszechnie dostępnej szczepionki.
  • badania potwierdziły wysoki potencjał chimerycznych cząstek wirusopodobnych 412-425_sHBsAg jako szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C i B.
  • koszt terapii lekami nowej generacji jest wysoki, a liczba zakażonych stale rośnie, dlatego niezbędne jest jak najszybsze stworzenie skutecznej i komercyjnie dostępnej szczepionki przeciwko wirusowi HCV.
  • nowa szczepionka mogłaby mieć biwalentny charakter, chroniąc przed zakażeniem wirusami HCV oraz HBV. Mogłaby być także stosowana również w celach prewencyjnych, profilaktyce i/lub leczeniu infekcji.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!