Wydział: Chemii

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 095/2021/1
BRANŻA
oczyszczanie powietrza
AUTORZY
prof. dr inż. hab. Adriana Zaleska-Medynska
dr Paweł Mazierski
Magdalena Miodyńska
Joanna Nadolna
Beata Bajorowicz
Anna Gołębiewska
Anna Malankowska
Marek Kobylański
WYDZIAŁ
Chemii

Komercjalizacja

Licencja
, Partnerstwo w celu dalszych badań i komercjalizacji
, Sprzedaż praw własności
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.433102 PCT/PL2021/050011
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Materiały fotokatalityczne  do oczyszczania powietrza  ze związków organicznych,  nieorganicznych  i mikroorganizmów

Materiały fotokatalityczne  do oczyszczania powietrza  ze związków organicznych,  nieorganicznych  i mikroorganizmów

Technologia dotyczy wytwarzania materiału fotokatalicznego (pasty), służącego do oczyszczania powietrza ze szkodliwych lotnych związków organicznych, związków nieorganicznych i mikroorganizmów oraz sposobu otrzymywania porowatych materiałów z warstwą pasty fotokatalitycznej. Pasta fotokatalityczna charakteryzuje się takimi cechami jak: tanie komponenty, dobre właściwości mechaniczne warstw fotokatalitycznych, brak toksyczności, wysoka aktywność fotokatalityczna w obecności promieniowania UV o niskim natężeniu, wysoka stabilność reologiczna i fotostabilność podczas użytkowania oraz możliwość regeneracji poprzez naświetlenie promieniowaniem UV w określonym natężeniu.

Wynalazek może znaleźć zastosowanie w usuwaniu lotnych związków organicznych, nieorganicznych oraz mikroorganizmów patogennych zawieszonych w powietrzu np.: bakterii, grzybów, sporów grzybów czy wirusów.

Technologia może być wykorzystana w:

  • urządzeniach do dezodoryzacji i oczyszczania strumieni powietrza emitowanych w takich obiektach jak: przepompownie ścieków, punkty zlewne nieczystości w celu ograniczania oddziaływania obiektów gospodarki ściekowej na środowisko,
  • stacjonarnych i przenośnych urządzeniach do oczyszczania i dezodoryzacji powietrza
  • pomieszczeniach zamkniętych (np. domowych, biurowych, halach sportowych, obiektach medycznych),
  • środkach komunikacji,
  • urządzeniach okiennych,
  • urządzeniach wbudowanych w systemy klimatyzacji.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!