Wydział: Biotechnologii UG i GUMed

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 047/2019/1
BRANŻA
terapie przeciwnowotworowe, terapie nowotworowe
AUTORZY
dr Anna Kawiak, UG
Anna Domachowska, UG
Bartłomiej Borek, Trimen Chemicals
Roman Błaszczyk, Trimen Chemicals
WYDZIAŁ
Biotechnologii UG i GUMed

Komercjalizacja

Licencja
, Partnerstwo w celu dalszych badań i komercjalizacji
, Sprzedaż praw własności
OCHRONA IP
Wynalazek s chroniony patentem nr PL232283
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Medyczne i diagnostyczne zastosowanie nowej pochodnej naftochinonu

Medyczne i diagnostyczne zastosowanie nowej pochodnej naftochinonu

Związki zawierające ugrupowanie chinonowe są jednymi z najczęściej stosowanych związków w terapii przeciwnowotworowej. Zainteresowanie naftochinonami jako potencjalnymi lekami przeciwnowotworowymi wiąże się z wykazywaną przez nie znaczną aktywnością antyproliferacyjną i przeciwrakową udowodnioną w licznych modelach zwierzęcych i na liniach komórek nowotworowych. Kinazy ERK należą do rodziny kinaz serynowo[1]treoninowych aktywowanych mitogenami (MAPK).

Wykazano, że kinazy ERK są konstytutywnie aktywowane w wielu typach nowotworów ludzkich, w tym raku piersi, a ich aktywność może przyczyniać się do oporności komórek nowotworowych na chemioterapeutyki. Zatem selektywne hamowanie kinaz ERK może przyczynić się do wzrostu efektywności terapii. Proponowane zastosowanie nowego związku polega na wykorzystaniu w terapii raka piersi selektywnego zahamowania aktywności białka ERK. Kaskada kinaz MAPK/ERK stanowi jedną z głównych ścieżek wzrostu i różnicowania komórek oraz odgrywa kluczową rolę w transdukcji sygnału prowadzącego do proliferacji komórek, procesu nowotworzenia i rozwoju nowotworu. Nowa, proponowana pochodna naftochinonu okazała się w badaniach in vitro skutecznym inhibitorem białka ERK wobec komórek raka piersi.

W związku z tym może być ona wykorzystana jako inhibitor białka ERK w układzie komórkowym. Dodatkowo wynalazek może również znaleźć zastosowanie jako związek cytotoksyczny wykorzystany w badaniach in vitro do zahamowania wzrostu komórek linii raka piersi.

Wymienione wyżej zastosowania mogą zostać wdrożone w badaniach przedklinicznych, w celu zahamowania wzrostu guzów nowotworowych.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!