Wydział: Chemii

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 059/2019/2
BRANŻA
przemysł chemiczny
AUTORZY
dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. Uczelni
dr Joanna Drzeżdżon
dr hab. Artur Sikorski, prof. Uczelni
prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński
WYDZIAŁ
Chemii

Komercjalizacja

Licencja
, Partnerstwo w celu dalszych badań i komercjalizacji
, Sprzedaż praw własności
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.423454, P.423455
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Nowe i wysoce aktywne katalizatory do polimeryzacji pochodnych beta-olefin

Nowe i wysoce aktywne katalizatory do polimeryzacji pochodnych beta-olefin

Oferowana technologia jest syntezą nowych związków kompleksowych pikolinianów i dipikolinianów chromu (III). Innowacyjne, nowo uzyskane niemetalocenowe kompleksy chromu (III) wykazują bardzo wysoką aktywność katalityczną w polimeryzacji pochodnej beta-olefiny. Obliczona aktywność katalityczna dla nowych katalizatorów wynosi 2609.86 g∙mmol−1 ∙h−1 dla [Cr(dipic)2 ][Cr(bipy)(dipic)H2O]∙2H2O, 2254.57 g∙mmol−1 ∙h−1 dla [Cr(dipic)2 ]Hdmbipy∙2,5H2O oraz 1434.33 g∙mmol−1 ∙h−1 . dla [Cr(2- pic)2 (OH2 )2 ]NO3 .

Proponowany proces polimeryzacji obejmuje nowo zsyntetyzowane katalizatory i opracowane procedury katalityczne w temperaturze pokojowej, pod ciśnieniem atmosferycznym. Synteza nowych związków jest tania, łatwa i wydajna. Nowe katalizatory mogą być stosowane w metatezie olefin i ich pochodnych. . Reakcja metatezy pozwala na syntezę wielu nowych substancji chemicznych o różnych właściwościach.

Technologia wykazuje potencjał do wykorzystania w przemyśle, jako katalizatory w polimeryzacji pochodnych beta-olefin, które używane są do produkcji klejów, hydrożeli, substancji stosowanych w przemyśle chemicznym, powłok oraz elastomerów.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!