Wydział: Chemii

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 074/2019/1
BRANŻA
farmacja, medycyna
AUTORZY
prof. dr hab. Piotr Rekowski, UG
dr hab. Jarosław Ruczyński, UG
prof. dr hab. Ivan Kocić, GUMed
dr Izabela Rusiecka, GUMed


WYDZIAŁ
Chemii

Komercjalizacja

Umowa licencyjna
, Partnerstwo w celu dalszych badań i komercjalizacji
, Sprzedaż praw własności
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.428782
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Nowe koniugaty wankomycyny w leczeniu przeciwbakteryjnym

Nowe koniugaty wankomycyny w leczeniu przeciwbakteryjnym

Proponowaną technologię stanowią nowe koniugaty wankomycyny (Van) i transportanu 10 (TP10) oraz ich przeciwbakteryjne zastosowanie. Wankomycyna jest antybiotykiem o aktywności przeciwbakteryjnej na Gram(+) bakterie tlenowe i beztlenowe. Stosowana jest często w leczeniu infekcji wywołanych przez bakterie typu Staphylococcus aureus, Enterococcus spp. i Clostridium difficile. Infekcje te często występują u osób po: długim pobycie szpitalnym, przewlekłej chorobie oraz długim okresie zażywania antybiotyków. Szczególnie niebezpieczne są zakażenia zlokalizowane w tkance mózgowej takie jak bakteryjne zapalenie opon mózgowych. Skuteczność wankomycyny jest niewystarczająca z uwagi na coraz większą ilość wielolekoopornych szczepów bakterii szpitalnych.

Obecnie brak jest na rynku antybiotyków alternatywnych do wankomycyny. Istnieje zatem zapotrzebowanie na antybiotyk o lepszej skuteczności antybakteryjnej i dobrze penetrujący tkankę mózgową. Właściwości te udało się osiągnąć poprzez skoniugowanie wankomycyny z transportanem 10 (TP10), który posiada działanie przeciwbakteryjne oraz zdolność transportowania leków do wnętrza komórki. Stworzenie koniugatów Van-TP10 poprawiło własności farmakokinetyczne i farmakodynamiczne w porównaniu do samej wankomycyny, przy jednoczesnym zachowaniu niskiej toksyczności komórkowej. Koniugaty Van-TP10 wykazują lepsze efekty przeciwbakteryjne oraz niski poziom toksyczności w stosunku do klinicznych szczepów metycilino[1]opornych Staphylococcus aureus (MRSA).

Nowe koniugaty mogą okazać się pomocne w leczeniu zagrażających życiu infekcji, szczególnie tych zlokalizowanych w mózgu, a w związku z tym mogą być wykorzystane jako leki w przemyśle farmaceutycznym jako alternatywa dla tradycyjnej wankomycyny.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!