Wydział: Biotechnologii UG i GUMed

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 058/1/2019
BRANŻA
eko, rolnictwo, środki ochrony roślin
AUTORZY
dr hab. Robert Czajkowski
dr Dorota Krzyżanowska
Tomasz Maciąg
dr Joanna Siwińska
dr hab. Sylwia Jafra
WYDZIAŁ
Biotechnologii UG i GUMed

Komercjalizacja

Licencja
, Partnerstwo w celu dalszych badań i komercjalizacji
, Sprzedaż praw własności
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.423806 oraz międzynarodowego EP18210901
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Nowe szczepy bakterii antagonistycznych jako środek biologicznej ochrony roślin

Nowe szczepy bakterii antagonistycznych jako środek biologicznej ochrony roślin

Przedmiotem oferowanej technologii jest mikrobiologiczny środek ochrony roślin, znajdujący zastosowanie zarówno w prewencji jak i w leczeniu roślin zainfekowanych przez bakterie pektynolityczne z rodzaju Pectobacterium, Dickeya, które powodują takie choroby jak mokra zgnilizna i czarna nóżka ziemniaka. Środek ochrony roślin może znaleźć zastosowanie także do zwalczania bakterii z rodzajów Ralstonia i Clavibacter, powodujących śluzakaka, czy bakteriozę pierścieniowę. Choroby te stanowią duże zagrożenie dla ekonomicznie istotnych roślin uprawnych, a także dla roślin ozdobnych.

Opracowany preparat zawiera kompozycję nowych, wyselekcjonowanych szczepów bakterii antagonistycznych. Wynalazek wyróżnia się dużą efektywnością, zarówno w przeciwdziałaniu pojedynczym gatunkom bakterii pektynolitycznych, jak i ich mieszaninom. Zastosowanie naturalnie występujących oddziaływań antagonistycznych między organizmami czyni preparat produktem w pełni ekologicznym. W przeciwieństwie do chemicznych lub fizycznych środków ochrony roślin, bakterie antagonistyczne są w stanie przeniknąć do wnętrza zainfekowanej rośliny i rozprzestrzenić się we wszystkich jej tkankach zapewniając roślinie właściwą ochronę.

Dzięki temu, że oferowane szczepy bakterii naturalnie bytują na roślinach i są zdolne do przeżycia w szerokim zakresie warunków temperaturowych, rozwiązanie charakteryzuje wysoka przeżywalność bakterii po ich aplikacji i stabilność produktu.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!