Wydział: Chemii

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 024/1/2018
BRANŻA
analityka biomedyczna, diagnostyka
AUTORZY
prof. Karol Krzymiński, UG
Justyna Czechowska, UG
Illia Serdiuk, UG
Natalia Karska, UG
prof. Józef Kur, PG
dr Inż. Lucyna Holec-Gąsior, PG
Bartłomiej Ferra, PG
Franciszek Kasprzykowski, PG
WYDZIAŁ
Chemii

Komercjalizacja

Licencja
, Partnerstwo w celu dalszych badań i komercjalizacji
, Sprzedaż praw własności
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.416813
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Odczynniki immunochemiczne w diagnostyce

Odczynniki immunochemiczne w diagnostyce

Proponowane znaczniki i indykatory luminescencyjne na bazie estrów akrydyniowych/akrydanowych wyróżniają się następującymi oryginalnymi cechami:

  • obecnością wiązania wielokrotnego w ugrupowaniu estru aromatycznego
  • korzystnie oddzieloną przestrzennie grupą atomów odpowiedzialnych za emisję promieniowania od grupy atomów odpowiedzialnych za łączenie znacznika z biomolekułami
  • odpowiednim doborem podstawników w pierścieniu benzenowym i/lub akrydynowym przesuwającym zakres emisji w stronę dłuższych fal
  • korzystną możliwością wykonywania dwuetapowych testów immunochemicznych
  • korzystnymi znacznikami chemiluminescencyjnymi, które zawierają kilka fragmentów chemiluminogennych o charakterze estru akrydyniowego
  • korzystnymi estrami akrydanowymi, zawierającymi podstawniki o różnym wpływie elektronowym i sterycznym, stosowanymi łącznie z odpowiednio dobranymi wzmacniaczami sygnału emisji.

Wybrane informacje:

  • nowe znaczniki i indykatory luminogenne są dostępne jako czyste związki lub mogą być przygotowane w postaci związanej z określonym przeciwciałem – specyficznym do danego typu oznaczeń.
  • proponowane odczynniki są alternatywą w stosunku do tradycyjnych oznaczeń kolorymetrycznych stosowanych np. w testach typu IA czy ELISA − z uwagi na wysoką czułość, niewielką ilość odczynników, prostotę wykonania i niski koszt realizacji procesu.
  • zastosowanie luminogennych soli akrydyniowych obejmuje szeroki obszar immunodiagnostyki medycznej, (immunoglobuliny czy wykrywanie kwasów nukleinowych), a także analizy środowiskowe.

Wynalazek obejmuje dziedzinę immunodiagnostyki luminescencyjnej i dotyczy ultraczułych analiz ilościowych cząsteczek biologicznych takich jak: przeciwciała, antygeny, specyficzne białka i kwasy. Jego przedmiotem są znaczniki i indykatory do testów immunodiagnostycznych w formie dotychczas niewykorzystywanej w analityce biomedycznej. Odczynniki te pozwalają na wykonywanie testów immunodiagnostycznych (bezpośrednich, pośrednich i immunoenzymatycznych) podobnych do testów typu CLIA i ECLIA i stanowią środki nowoczesnej diagnostyki biomedycznej z zastosowaniem detekcji przy użyciu chemiluminescencji. Mogą być stosowane zamiast testów CLIA i ELISA. Odczynniki umożliwiają także badania ilościowe innych substratów jak hormony, witaminy czy leki. Firmom producentom przeciwciał dają możliwość tworzenia odczynników immunodiagnostycznych o większej wartości, wytwarzanych na zamówienie, poprzez wyposażenie przeciwciał w znacznik i przekształcenie ich w odczynnik. Do przeprowadzania analiz konieczny jest prosty luminometr płytkowy lub inny system wyposażony w czytnik emisji luminescencji. Proponowane odczynniki są alternatywą dla tradycyjnych oznaczeń kolorymetrycznych z uwagi na wysoką czułość (wykrywanie nawet śladowych ilości analitu na poziomie femtomolowym lub niższym), niewielką ilość odczynników, prostotę wykonania oraz niski koszt. Metody oparte na użyciu nowych odczynników obok immunodiagnostyki medycznej mogą znaleźć także szerokie zastosowanie w analizie farmaceutycznej i środowiskowej oraz wszędzie tam, gdzie konwencjonalne techniki analityczne oparte o pomiary spektroskopowe (absorpcja, fluorescencja) wykazują niewystarczającą czułość.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!