Wydział: Biotechnologii UG i GUMed

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 075/1/2019
BRANŻA
diagnostyka, hodowla ziemniaków, laboratoria, rolnictwo
AUTORZY
prof. dr hab. Ewa Łojkowska
dr inż. Wojciech Śledź
dr Agata Motyka-Pomagruk
mgr Weronika Babińska
dr Natalia Kaczyńska
WYDZIAŁ
Biotechnologii UG i GUMed

Komercjalizacja

OCHRONA IP
Wynalazek jest chroniony patentem PL223540

Oferta usługowa Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego MWB UG i GUMed

Oferta usługowa Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego MWB UG i GUMed

Jedną z usług oferowanych przez Laboratorium jest wykrywanie i identyfikacja fitopatogennych bakterii Pectobacterium i Dickeya powodujących choroby ziemniaka zwane „czarną nóżką” i „mokrą zgnilizną” metodą opartą na reakcji multipleks PCR z zastosowaniem starterów specyficznych dla wymienionych grup bakterii. Późniejszą identyfikację produktów reakcji PCR uzyskuje się poprzez ich rozdział elektroforetyczny w żelu agarozowym. Rozwiązanie to wyróżnia się wysoką czułością i specyficznością i pozwala w połączeniu z gatunkowo-specyficznymi testami PCR na wykrycie i identyfikację bakterii z gatunków Dickeya solani, Pectobacterium atrosepticum, Pectobacterium carotovorum i Pectobacterium parmentieri w zainfekowanej tkance roślinnej, nie wykazującej jeszcze objawów chorobowych. Oferowana metoda jest innowacyjnym rozwiązaniem umożliwiającym szybkie wykrywanie tych groźnych patogenów. Wczesne wykrycie bakterii powodujących „czarną nóżkę” i „mokrą zgniliznę” pozwala, krajowym producentom oraz eksporterom sadzeniaków ziemniaka, na dostarczanie materiału roślinnego najwyższej jakości, zaopatrzonego w certyfikat zdrowotności. Zastosowanie proponowanej metody umożliwia uzyskanie szybkiej diagnozy, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie ryzyka strat plonów ziemniaka.

Usługi analityczne, diagnostyczne oraz szkoleniowe – pełny zakres usług dostępny na stronie Laboratorium: https://rd-lab.ug.edu.pl/

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!