Wydział: Biotechnologii UG i GUMed, Chemii

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 057/1/2019
BRANŻA
dermatologia, farmacja, medycyna
AUTORZY
Zespoły badawcze naukowców z:
-Uniwersytetu Gdańskiego,
-Politechniki Gdańskiej,
-Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
-Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,
-Proscience Sp. z o.o.
-MedVentures Sp. z o.o
WYDZIAŁ
Biotechnologii UG i GUMed, Chemii

Komercjalizacja

Licencja
, Partnerstwo w celu dalszych badań i komercjalizacji
, Sprzedaż praw własności
, Spin off
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.425038
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Peptyd PGDF i jego pochodne w medycynie regeneracyjnej skóry

Peptyd PGDF i jego pochodne w medycynie regeneracyjnej skóry

W ramach opisanej technologii wytworzono sekwencje aminokwasowe peptydów syntetycznych, stanowiące fragmenty czynników wzrostu, pozytywnie oddziałujących na gojenie ran przy zastosowaniu odpowiedniego receptora. Proces gojenia rany obejmuje oczyszczenie jej obszaru z ciał obcych, martwych tkanek oraz proliferację komórek prowadzącą do odtworzenia ciągłości tkanki z wytworzeniem blizny lub bez blizny. Regeneracja rany to dynamiczny proces złożony z kilku nachodzących na siebie etapów, wśród których wyróżnia się trzy główne fazy: zapalną, proliferacyjną i przebudowy. Bardzo ważną funkcję w procesie odbudowy skóry pełnią czynniki wzrostu, regulujące proliferację i różnicowanie komórek, a w szczególności płytkopochodny czynnik wzrostu PDGF.

Zakres opisywanej technologii obejmuje także metodę otrzymywania peptydowych pochodnych płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGF) oraz kompozycję farmaceutyczną i zastosowanie nowych związków, jako środków do leczenia trudno gojących się ran i uszkodzeń skóry o różnej etiologii, w tym ran powstałych wskutek niewydolności żylnej, pooperacyjnych, po zabiegach chemioterapii i radioterapii, niedokrwienia tkanek, miażdżycy, cukrzycy, chorób neurologicznych, a także zapalnych. Nowe związki w znaczny sposób przyspieszają proliferację komórek skóry intensyfikując proces tworzenia naskórka oraz zwiększając grubość utworzonego naskórka w czasie gojenia rany w skórze i na jej powierzchni.

Opisywany wynalazek wyróżnia się właściwościami znacznie przyspieszającymi naskórkowanie rany. Substancja pozwala na bezpieczne stosowanie jej bezpośrednio na skórę, w miejscach występowania mieszków włosowych, włosów czy gruczołów potowych. Wynalazek może stanowić główny składnik leku aplikowanego w postaci iniekcji lub tabletek. Czynnikami stymulującymi potencjał powyższego produktu są szerokie możliwości zastosowania substancji w różniej formie, niewielki rynek konkurencyjnych produktów oraz ograniczona skuteczność konkurencyjnych ofert.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!