Wydział: Chemii

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr 068/2019/0
BRANŻA
medycyna
AUTORZY
Dr Paulina Kosikowska-Adamus, UG
Prof. dr hab. Adam Lesner, UG
Dr hab. Joanna Koziel, UJ
Dr Anna Gołda, UJ
WYDZIAŁ
Chemii

Komercjalizacja

Licencja
, Partnerstwo w celu dalszych badań i komercjalizacji
, Sprzedaż praw własności
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.428089
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Peptydy do zastosowania w prewencji i leczeniu stanu zapalnego

Peptydy do zastosowania w prewencji i leczeniu stanu zapalnego

Organizm ludzki jest bez przerwy narażony na działanie chorobotwórczych mikroorganizmów, co w toku ewolucji pozwoliło wypracować szereg skutecznych mechanizmów, które zapobiegają rozwojowi zakażeń oraz zwalczają infekcje. Bardzo często organizm jednak nie jest w stanie zwalczyć infekcji i związanego z tym zapalenia (zwłaszcza ogólnoustrojowego), co prowadzić może do szoku septycznego lub innych ciężkich powikłań. Obecnie pożądane są na rynku skuteczne metody zapobiegawcze i lecznicze, ponieważ sepsa (inaczej zwana posocznicą) stanowi ogromny problem kliniczny – szczególnie w szpitalach, na oddziałach intensywnej terapii (w USA wykrywa się rocznie 750 tys. nowych przypadków ciężkiej posocznicy), gdzie jest drugą najczęstszą przyczyną zgonu. W zdecydowanej większości przyczyną zakażenia są bakterie.

Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego UG od wielu lat prowadzone są badania nad projektowaniem i syntezą biologicznie aktywnych peptydów. Przedmiotem wynalazku są peptydy do zastosowania w prewencji i leczeniu stanu zapalnego – wywołanym przez infekcje bakteryjne, a także ogólnoustrojowego stanu zapalnego – jak sepsa, którym towarzyszy wzrost cytokin i reaktywnych form azotu. Zastosowanie to dotyczy zarówno ludzi, jak i zwierząt.

Skuteczność właściwości przeciwzapalnych związków, zwłaszcza w przypadku zapalenia wywołanego przez bakterie Gram-ujemne, została potwierdzona badaniami in vitro oraz w organizmie modelowym myszy.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!