Wydział: Biologii

Szczegóły oferty

Cofnij do Baza ofert

OFERTA TECHNOLOGICZNA
nr r 009/1/2018
BRANŻA
diagnostyka, laboratoria, medycyna
AUTORZY
dr Bożena Nejman-Faleńczyk
prof. Grzegorz Węgrzyn
dr Sylwia Bloch
WYDZIAŁ
Biologii

Komercjalizacja

Licencja
, Partnerstwo w celu dalszych badań i komercjalizacji
, Sprzedaż praw własności
OCHRONA IP
Wynalazek stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego w UPRP nr P.419159
POZIOM GOTOWOŚCI
TRL 4
Technologia zwalidowana w warunkach laboratoryjnych

Sondy typu LOOPED UVEX PROBE do wykrywania patogenów przenoszonych przez kleszcze

Sondy typu LOOPED UVEX PROBE do wykrywania patogenów przenoszonych przez kleszcze

Przedmiotem wynalazku jest sonda typu Looped UVEx Probe oraz jej zastosowanie wraz z parą odpowiednio dobranych starterów w zoptymalizowanej reakcji PCR (z Taq polimerazą DNA typu „Hot Start”). Celem metody jest umożliwienie wykonania szybkiej detekcji powstałego w reakcji PCR produktu poprzez obserwację zmiany zabarwienia mieszaniny poreakcyjnej, bezpośrednio w probówce, po naświetleniu światłem UV. Zastosowana technologia umożliwia również poprawienie specyficzności reakcji PCR oraz zmniejszenie liczby wyników fałszywie pozytywnych uzyskiwanych podczas badań mających na celu wykrycie obecności określonych fragmentów DNA w badanej próbce. Opisywana technologia znajduje zastosowanie w diagnostyce boreliozy oraz innych chorób odkleszczowych, w szczególności w zakresie kompleksowego wykrywania i identyfikacji u pacjentów różnych mikroorganizmów przenoszonych przez kleszcze.

  • wykorzystanie w reakcji PCR sondy typu Looped UVEx Probe stwarza m.in. możliwość detekcji powstałego produktu bezpośrednio w probówce poreakcyjnej, wskutek jej naświetlenia światłem UV.
  • zastosowanie opisanej metody daje pozytywny efekt zmniejszenia liczby wyników fałszywie pozytywnych, podczas wykrywania w badanej próbie obecności określonych fragmentów DNA, np. fragmentów sekwencji DNA pochodzących od patogenów przenoszonych przez kleszcze.

Borelioza jest chorobą dotykającą coraz szerszej grupy społeczeństwa. Ilość kleszczy występujących w przyrodzie z roku na rok drastycznie zwiększa się, czego efektem jest masowy wzrost zachorowalności na boreliozę. W zależności od stadium zaawansowania choroby, zakażenie krętkami może wywoływać niepożądane objawy skórne, groźne powikłania stawowe, neurologiczne a nawet sercowe. Istniejące metody leczenia przy wykorzystaniu antybiotyków z grupy penicylin, cefalosporyn oraz tetracyklin są skuteczne, jednak w celu uniknięcia powikłań niezwykle istotne jest możliwie wczesne wykrycie choroby. W związku z powyższym, kluczowym staje się opracowanie szybkiej i skutecznej metody diagnostycznej umożliwiającej nie tylko identyfikację zakażeń boreliozą, ale również odróżnienie od innych chorób o objawach podobnych do grypy. Przedstawiona metoda pozwala na szybką i nie wymagającą dużych nakładów finansowych identyfikację różnych, przenoszonych przez kleszcze patogenów posiadających zdolność do koinfekcji. Wskutek ugryzienia przez kleszcza pacjenci mogą zostać zainfekowani różnymi gatunkami bakterii Borrelia, a poza nimi także mikroorganizmami typu Babesia, Bartonella, Anaplasma phagocytophilum, Coxiella burnetii, Rickettsia czy Mycoplasma. Przedmiotem niniejszego wynalazku jest kompleksowa metoda mająca na celu identyfikację w.w. patogenów. Użycie sondy typu Looped UVEx w reakcji PCR (ang. Polymerase Chain Reaction czyli reakcji łańcuchowej polimerazy) umożliwia szybką detekcję powstałego w reakcji produktu poprzez obserwację zmiany zabarwienia mieszaniny poreakcyjnej. Detekcja produktu odbywa się bezpośrednio w probówce, po kilkuminutowym naświetleniu światłem UV, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko kontaminacji próby, a czas oczekiwania na wynik ulega znaczącemu skróceniu w porównaniu z klasycznymi metodami detekcji produktów PCR.

Pobierz ofertę w wersji do druku

Skontaktuj się z nami!